Start - Dev - Study - Ocena wpływu efektywnego gospodarowania kapitałem ludzkim na rezultaty pracy pracowników wiedzy (na przykładzie wybranych organizacji)

Ocena wpływu efektywnego gospodarowania kapitałem ludzkim na rezultaty pracy pracowników wiedzy (na przykładzie wybranych organizacji)

print as PDF

Głównym celem projektu jest efektywne gospodarowanie kapitałem ludzkim, w tym:
a) rodzaje kapitału ludzkiego,
b) sposoby gospodarowania kapitałem ludzkim,
c) kontekst i funkcjonujące interpretacje pojęcia pracownika wiedzy,
d) kluczowe procesy zarządzania wiedzą pracowników, profesjonalistów, osób utalentowanych/twórczych,
e) lokalizacja w/w kategorii pracowników w łańcuchu tworzenia wartości organizacji,
f) motywacja wewnętrzna (samoistna, autoteliczna) pracowników wiedzy,
g) funkcjonowanie w/w kategorii pracowników w gospodarce opartej na wiedzy,
h) metody oceny efektywności gospodarowania współczesnym kapitałem ludzkim, w tym bariery tej ewaluacji.

Polski
dr Katarzyna Zięba
Data: 
czwartek, 10 Styczeń, 2013