INTERIORS

Temat konferencji brzmiał: WNĘTRZA i ze względu na swą wieloznaczność stanowił bogaty przedmiot eksploracji. Zamysłem konferencji było zgłębienie szeroko rozumianej problematyki wnętrza.

Ustroń
18 wrz 2008
w
Zespół badawczy językoznawstwa ogólnego i stosowanego

Prace w zakresie tego projektu obejmują badania na temat: pragmatyki, analizy dyskursu, kognitywizmu oraz psycholingwistycznych aspektów badań nad językiem.

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
10 sty 2007

prof. dr hab. Sergii Illiashenko

Data urodzenia: 4 grudnia 1956 r. Obywatelstwo ukraińskie.

Wykształcenie. 1978 r. Wykształcenie wyższe, Politechnika Charkowska, filia w Sumach.

Od 1978 r do 1983 r. pracował we Wszechzwiązkowym naukowo-badawczym instytucie atomowego i energetycznego budownictwa pompy, m. Sumy.

Praca naukowo-badawcza od 1983 r.:

Młodszy pracownik naukowy, starszy pracownik naukowy, wicedyrektor laboratorium. Jako wykładowca od 1994 roku: asystent, adiunkt, docent, profesor katedry ekonomiki Państwowego Uniwersytetu w Sumach.

dr hab. Olena Sadchenko, prof. WSEH

Biografia:

1980 – wykształcenie wyższe, Odeski Uniwersytet Technologiczny przemysłu spożywczego im. M. Lomonosowa, z wyróżnieniem;

1987 – tytuł doktora, Uniwersytet problemów rynku i badań ekonomiczno-ekologicznych Państwowej Akademii Nauk Ukrainy;

1990-1992 – udział w rozwoju płatności za zanieczyszczenie środowiska w regionach przybrzeżnych: Administracja obwodu Odeskiego.

1993 – tytuł starszego wykładowcy;

dr hab. Ievgen Khlobystov, prof. WSEH

Ievgen Khlobystov urodził się w Kijowie na Ukrainie w 1969 roku.

W 1991 roku ukończył Wydział Geografii Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, specjalność - geograf, ekonomia geograficzna, nauczyciel.

W latach 1989-1990 uczęszczał w tym samym uniwersytecie na studia w zakresie "Socjologia ogólna".

Studiował na studiach podyplomowych i doktoranckich w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor.

Staże odbywał w USA i Chinach.

Rozwój organizacji
prof. dr hab. Marian Huczek
10 sty 1999
The Contextuality of Language and Culture

Tematem konferencji była rola i funkcja kontekstu w języku i kulturze. Konferencja była wydarzeniem interdyscyplinarnym skupiającym uwagę naukowców z różnych dziedzin takich jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia języka, pragmatyka, językoznawstwo czy metodyka. Konferencja podzielona została na 6 sesji tematycznych:
a) studia literackie i kulturowe,
b) pragmatyka,
c) hermeneutyka i interpretacja,
d) językoznawstwo stosowane,
e) składnia i pragmatyka,
f) filozofia języka.

Kraków
30 maj 2008
o
Funkcjonowanie organizacji non-profit
dr hab. Andrzej Chodyński, prof. WSEH
10 sty 1999

Strony