Start - Biblioteka - O bibliotece

O bibliotece

print as PDF

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej funkcjonuje od października 1997 roku. Lokal biblioteczny jest przestronny. Podzielony został na wypożyczalnię, czytelnię oraz stanowiska dla internautów. Wnętrze Biblioteki zaprojektowano w taki sposób, aby wspierać w szczególności pracę grupową. Można też pracować indywidualnie. Korzystanie z Biblioteki ułatwia wolny dostęp do półek, dzięki czemu możliwe jest wyszukiwanie potrzebnych egzemplarzy. Innym sposobem przeglądania księgozbioru jest katalog komputerowy.

W Bibliotece można skorzystać z internetu, gdzie również odbywa się wyszukiwanie potrzebnych publikacji. Biblioteka dostępna jest dla studentów WSEH, słuchaczy College'u The Top oraz lektorów i wykładowców Uczelni. Dla tej grupy osób jest ona podstawowym warsztatem pracy podczas studiów.

Pracownicy Biblioteki to wykwalifikowany personel, który chętnie służy pomocą czytelnikom w wyszukiwaniu informacji i niezbędnych materiałów.

Zbiory

Zbiory gromadzone są wedle potrzeb Uczelni i są zgodne z jej profilem.

Biblioteka posiada księgozbiór z zakresu: bankowości, ekonomii, finansów, lingwistyki, marketingu, matematyki i statystyki, metodyki, nauk politycznych, organizacji i zarządzania, pedagogiki, prawa, psychologii, rachunkowości i socjologii, ponadto egzemplarze do ćwiczeń z filologii angielskiej i niemieckiej. W Bibliotece WSEH znajdują się też pozycje literatury pięknej w języku angielskim i niemieckim. Księgozbiór Biblioteki poza materiałami z zakresu nauczanych przedmiotów obejmuje też literaturę dodatkową, dzięki czemu czytelnicy mogą poszerzać wiedzę z wybranych dziedzin. Dla studentów filologii obcych dostępne są pozycje do nauki języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, a także publikacje z historii kultury i literatury odpowiedniego obszaru językowego, materiały dotyczące kształcenia pedagogiczno-metodycznego oraz publikacje naukowe i popularnonaukowe z innych dziedzin wiedzy (nauki społeczne, stosowane i inne), które są pomocne w przyswajaniu wiedzy z przedmiotów fakultatywnych. W skład księgozbioru wchodzą też publikacje elektroniczne, dokumenty kartograficzne i różnego rodzaju wydawnictwa informacyjne – encyklopedie, słowniki, informatory i bibliografie.

Biblioteka udostępnia również publikacje wydawane przez WSEH oraz gromadzone na bieżąco czasopisma z zakresu zarządzania, organizacji, logistyki. Wśród czasopism jest kilka tytułów obcojęzycznych.

KSIĘGOZBIÓR W LICZBACH

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 18190 woluminów i bardzo szybko wzrasta. Wielkość zbiorów kształtuje się następująco (stan na dzień 31.12.2022):

Książki 18190 woluminów
Materiały audiowizualne 979 sztuk
Dokumenty elektroniczne 350 sztuk
Dokumenty kartograficzne 26 sztuk

Materiały biblioteczne gromadzone są w większości drogą zakupu lub otrzymywania darów, a czasopisma prenumerowane. Publikacje dobierane są na podstawie literatury obowiązkowej zalecanej przez wykładowców w trakcie studiów oraz literatury uzupełniającej.

Zbiory Biblioteki uzupełniane są też systematycznie poprzez zakup nowości pojawiających się na rynku księgarskim. Biblioteka prowadzi wymianę nowości wydawniczych i dubletów z bibliotekami stanowiącymi sieć bibliotek wyższych szkół niepaństwowych oraz z bibliotekami uczelni państwowych. Wymiana książek prowadzona jest z następującymi bibliotekami: Biblioteką Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego, Książnicą Pomorską w Szczecinie, Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteką Uniwersytetu Opolskiego, Książnicą Podlaską w Białymstoku, Biblioteką Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Biblioteką Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Biblioteką Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Biblioteką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Biblioteką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Biblioteką Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, Biblioteką Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie.

Katalogi i bazy danych

Biblioteka posiada katalog komputerowy, który umożliwia wyszukiwanie publikacji poprzez następujące indeksy: autorski, haseł przedmiotowych, tytułowy, serii wydawniczych, UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej). Poza tym Biblioteka posiada dwie bazy danych na dyskach optycznych: „Przewodnik Bibliograficzny za lata 1980–1999” oraz „Bibliografię Zawartości Czasopism za lata 1996–1999”. Studenci Uczelni mogą również korzystać ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Nauki, w skład której wchodzą: Elsevier, Springer, Wiley, EBSCO, Nature, Science, Web of Knowledge i SCOPUS.