Start - I Konferencja Naukowa „Kierunki zmian sektora ochrony zdrowia – szanse i zagrożenia”

I Konferencja Naukowa „Kierunki zmian sektora ochrony zdrowia – szanse i zagrożenia”

print as PDF

14-15 kwietnia 2023 r.

I KONFERENCJA NAUKOWA

„KIERUNKI ZMIAN SEKTORA OCHRONY ZDROWIA –
SZANSE I ZAGROŻENIA”

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Niniejsza konferencja naukowa ma na celu przybliżenie aktualnych osiągnięć i postępu medycyny, dyskusję na temat wyzwań jakie stawia ochrona zdrowia, jak również przedstawienie wyników badań, obejmujących bieżące problemy związane z jej funkcjonowaniem, dotyczących zarówno obszaru zarządzania jak i finansowania sektora ochrony zdrowia w Polsce.

 

W pierwszej części konferencji prelegentami będą przedstawiciele personelu medycznego, specjaliści, którzy przybliżą wyniki badań naukowych oraz określą szanse i zagrożenia jakie stawia dzisiejsza medycyna oraz omówią zachodzące zmiany w relacji lekarz-pacjent.

Drugi panel przeznaczony jest dla osób zajmujących się tematyką finansów, ekonomii i zarządzania w ochronie zdrowia. W ramach tego panelu uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki badań obejmujących aktualne problemy ochrony zdrowia w podanych obszarach, obejmujące propozycje rozwiązań w zakresie finansowania, ekonomiki i procesów zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

W ramach wydarzenia zaprezentowane zostaną m.in. propozycje nowych technologii w diagnostyce obrazowej przez przedstawicieli firmy Medikon Polska sp. z o.o., wg których: „Sprawna diagnostyka obrazowa to nie tylko urządzenia RTG, TK, USG, czy MR, ale także kadra medyczna, która pracując często w zdalnych zespołach analizuje i opisuje obrazy diagnostyczne, formułując wnioski z ekspertami. Funkcjonalny i kompleksowy system IT zarządzający tym procesem ratuje życie i podnosi trafność diagnoz, a także wspiera proces rehabilitacji”.

W trakcie trwania konferencji gośćmi będą przedstawiciele NFZ, którzy w dniu 15 kwietnia w siedzibie WSEH umożliwią wszystkim uczestnikom i osobom zainteresowanym bezpłatne wyrobienie karty EKUZ, czyli europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Organizatorem konferencji jest dr Wioletta Świeboda - adiunkt, pracownik WSEH, pracownik działu księgowości Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, autorka publikacji o tematyce finansów i rachunkowości w ochronie zdrowia.

Szczegóły wkrótce.

 

Termin konferencji: 14-15 kwietnia 2023 r.

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała

Forma konferencji: hybrydowa

 

Koszt udziału w konferencji:

- uczestnik czynny - uczestnictwo w konferencji (wraz z publikacją artykułu w monografii pod red. wydanej w wydawnictwie Archaegraph. Indywidualny identyfikator wydawnictwa: 71300 według wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW. (Punktacja za rozdział: 20 pkt) – koszt: 150 zł + 500  zł*

- uczestnik czynny - uczestnictwo w konferencji (wraz z publikacją rozdziału w czasopiśmie Humanities and Social Sciences Reviews (ISSN: 2395-6518). (Dyscyplina: nauki o zdrowiu - punktacja: 20 pkt), artykuł może być napisany w j. angielskim lub j. polskim - koszt: 150 zł + 900 zł

- uczestnik czynny - wystąpienie lub poster - koszt: 150 zł

- uczestnik bierny - koszt: 0 zł

*Wydanie monografii będzie możliwe przy zainteresowaniu co najmniej 8 osób

 

Forma uczestnictwa w konferencji:

- stacjonarna

- online

 

Informacje o konferencji znajdziecie Państwo także w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/groups/455716510027204

 

Wzór slajdu prezentacji konferencyjnej

 

Uczestnicy konferencji mogą uzyskać dostęp do nagrań konferencji pisząc na adres admin@wseh.pl.

 

Z przyjemnością informujemy, że patronat honorowy nad I Konferencją Naukową „Kierunki zmian sektora ochrony zdrowia - szanse i zagrożenia” objął Pan Jarosław Klimaszewski - Prezydent Bielska-Białej.

 

O konferencji w mediach lokalnych:
- https://bielsko.biala.pl/aktualnosci/50930/debata-o-innowacyjnej-medycynie-fachowa-wiedza-zachwycila-sluchaczy
- https://beskidzka24.pl/konferencja-o-ochronie-zdrowia-dwa-dni-otwarte-dla-sluchaczy/
- https://bielsko.biala.pl/aktualnosci/50901/dwudniowa-konferencja-o-ochronie-zdrowia-panele-otwarte-dla-sluchaczy
- https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/10/kompleksowo-o-zmianach-w-ochronie-zdrowia
- https://www.powiat.bielsko.pl/aktualnosc-1553-i_konferencja_naukowa_kierunki_zmian.html

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.