Start - Konferencja naukowa „Współczesna rola i zadania samorządu terytorialnego”

Konferencja naukowa „Współczesna rola i zadania samorządu terytorialnego”

print as PDF

Konferencja naukowa

„Współczesna rola i zadania samorządu terytorialnego”

13 października 2023 r.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej po raz kolejny podejmuje dyskusję na temat roli samorządu terytorialnego jako formy władzy publicznej w Polsce, uznając go za istotny z punktu widzenia kształtowania się wspólnoty obywatelskiej.

 Samorząd terytorialny w Polsce odpowiedzialny jest za realizację znaczącej części zadań publicznych. Pozyskiwanie oraz wydatkowanie środków publicznych, którymi dysponują samorządy, wymaga dokładnej analizy, z uwagi na fakt, że finanse są szczególnym zasobem, umożliwiającym zaspokojenie stale rosnących potrzeb mieszkańców gmin, powiatów i województw.

Istotną kwestią jest także społeczna odpowiedzialność administracji publicznej, a zwłaszcza organów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ jej misją jest realizacja potrzeb społecznych, do której w ramach organizacji niniejszej konferencji naukowej Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna chce nawiązać, odnosząc się do zawartej Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności (SOU), stanowiącej wyraz dobrowolnego zaangażowania szkół wyższych w promowanie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Niniejsza konferencja ma na celu zaprezentowanie aktualnych wyników badań oraz dyskusję na temat współczesnej roli samorządu terytorialnego oraz omówienie jego zadań, które są ukierunkowane na efektywne wykorzystanie zasobów w trudnych, nieprzewidywalnych czasach przy stale zmieniających się trendach społeczno-gospodarczych.

 

Tematy przewodnie konferencji:

Finansowanie samorządu terytorialnego

Samorząd w dobie wyzwań globalnych

Ekonomia sektora publicznego

Zarządzanie finansami publicznymi

Odpowiedzialność społeczna samorządów
(idea wellbeing, przeciwdziałanie depresji
i wypaleniu zawodowemu)

 

Termin zgłoszeń prelegentów: 25 września 2023 r.

Termin zgłoszeń uczestników biernych: 10 października 2023 r.

 

Gościem specjalnym podczas konferencji będzie Pan generał Waldemar Skrzypczak

 

Wywiad z Panią Wiceprezes zarządu firmy Zorius Pro

 

Harmonogram konferencji

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

Filmik z konferencji

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Istnieje możliwość opublikowania wyników badań naukowych oraz referatów zaprezentowanych podczas konferencji w czasopiśmie naukowym MIND JOURNAL, które zajmuje się publikacją rezultatów o nachyleniu ekonomicznym w ujęciu interdyscyplinarnym. Tematyka wpisuje się w koncepcję programową opartą o dwa obszary naukowe, obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych. Jest zgodne z misją i celami strategicznymi uczelni.
MIND JOURNAL adresowany jest do naukowców, studentów, doktorantów i praktyków. Publikowane są wyłącznie artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, które nie były wcześniej publikowane. Periodyk posiada międzynarodową radę wydawniczą i ma szeroki zasięg, jest wydawany elektronicznie. Językami publikacji są: polski i angielski.

 

Serdecznie zapraszamy do publikacji.

Z wielką dumą informujemy, że Patronat Honorowy nad konferencją naukową "Współczesna rola i zadania samorządu terytorialnego" objął Powiat Bielski wraz z Panem Starostą Panem Andrzejem Płonką oraz Miasto Bielsko-Biała wraz z Panem Prezydentem Jarosławem Klimaszewskim. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęli: Kronika Beskidzka, beskidzka24.pl i bielsko.biala.pl.