Start - Oferta Edukacyjna - Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne

print as PDF

Oferta kursów:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na praktyczny kurs specjalistyczny "Kadry i płace”.

Czas trwania kursu: 40 h (ok. 5 – 6 spotkań)

15 h wykłady z przedmiotu "Kadry i płace" (możliwość formy on-line) - prowadzący dr Łucja Waligóra

25 h zajęcia praktyczne z wykorzystaniem systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT – prowadzący mgr Barbara Janosz

Cena za kurs: 350 zł/osobę

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu, który zakończony jest egzaminem.

Prowadzącymi kurs są Panie, które na co dzień swoje zainteresowania naukowe oraz zawodowe wiążą z tematyką prowadzenia kadr i płac w jednostkach gospodarczych.

Plan kursu:
1. Zatrudnianie i rekrutacja: proces pozyskiwania nowych pracowników, w tym ogłaszanie ofert pracy, przeprowadzanie rekrutacji, selekcja kandydatów i finalizacja umów o pracę.
2. Dokumentacja pracownicza: prowadzenie akt osobowych pracowników, dokumentacji związanej z zatrudnieniem i wyrejestrowaniem pracowników, a także gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z wynagrodzeniem, urlopami, szkoleniami itp.
3. Naliczanie wynagrodzeń: obliczanie pensji pracowników na podstawie ustalonych stawek, godzin pracy, premii, nadgodzin itp. w ramach tego procesu należy uwzględnić wszelkie składki ubezpieczeniowe, podatki oraz inne potrącenia.
4. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe: prowadzenie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych związanych z wynagrodzeniami pracowników, w tym odprowadzanie podatków dochodowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
5. Urlopy i świadczenia pracownicze: zarządzanie urlopami płatnymi, niepłatnymi, chorobowymi oraz innymi świadczeniami pracowniczymi. w ramach tego obszaru należy również uwzględnić wszelkie dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenia grupowe czy karty multisport.
6. Analityka HR: generowanie raportów dotyczących kosztów pracy, struktury zatrudnienia, trendów płacowych.

W ramach kursu zajęcia praktyczne obejmują również szkolenie z podstaw obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy tutaj.

Harmonogram kursu:
12.04 piątek, godz. 16.50 – 20.15 4 h – wykład dr Łucja Waligóra
13.04 sobota, godz. 8.00 – 16.00 10 h – zajęcia praktyczne mgr Barbara Janosz
19.04 piątek, godz. 16.50 – 20.15 4 h – wykład dr Łucja Waligóra
21.04 niedziela, godz. 8.00 – 16.00 10 h – zajęcia praktyczne mgr Barbara Janosz
18.05 sobota, godz. 8.00 – 14.00 7 h – zajęcia praktyczne mgr Barbara Janosz + 2 h egzamin
19.05 niedziela, godz. 8.00 – 14.35 8 h – wykład dr Łucja Waligóra + 1 h egzamin

Interesuje Cię tematyka inwestowania, ale nigdy nie miałeś odwagi zrobić przysłowiowego „pierwszego kroku” w tym kierunku? Zapraszamy na kurs, w trakcie którego poznasz tajniki lokowania środków na rynku finansowym.

Dowiesz się m.in. jaki jest wpływ otoczenia gospodarczego na funkcjonowanie rynku finansowego, jak działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jakie instrumenty finansowe są na niej notowane, czym różni się analiza techniczna od analizy fundamentalnej oraz jakimi zasadami powinieneś kierować się przy konstruowaniu swojego portfela inwestycyjnego.

 

Kurs poprowadzi dr Bartłomiej Lisicki – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości, rynku kapitałowego oraz analizy statystycznej, w tym nagradzanej rozprawy doktorskiej pt. „Związek odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z wyceną rynkową akcji na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie”. Rezultaty własnych dociekań naukowych prezentował na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Od lat również czynny inwestor lokujący środki na GPW w Warszawie.

Informacje dodatkowe:

Cena: 499 zł

Czas trwania: 20 h (w tym, możliwość przeprowadzenia części zajęć on-line).

Planowana data rozpoczęcia kursu: II połowa września.

Zapisy tutaj.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na praktyczny kurs specjalistyczny "Podstawy prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych".

Czas trwania kursu: 40 h (ok. 5 – 6 spotkań)

15 h wykłady z przedmiotu "Prowadzenie rachunkowości finansowej" (możliwość formy on-line) - prowadzący dr Wioletta Świeboda

25 h zajęcia praktyczne z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego Rewizor GT – prowadzący mgr Barbara Janosz

Cena za kurs: 350 zł/osobę

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu, który zakończony jest egzaminem.

Prowadzącymi kurs są osoby, które na co dzień są zawodowo związane z prowadzeniem rachunkowości. Pani dr Wioletta Świeboda jest specjalistą ds. rachunkowości w jednostkach publicznych, natomiast Pani mgr Barbara Janosz jest praktykiem w obszarze prowadzenia rachunkowości w prywatnych podmiotach gospodarczych.

Plan kursu:
1. Istota rachunkowości: pojęcie, podmiot, przedmiot i zakres rachunkowości oraz podstawowe zasady rachunkowości.
2. Charakterystyka zasobów majątkowych i źródeł ich pochodzenia: aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitały i zobowiązania.
3. Bilans: charakterystyka bilansu, elementy składowe, sporządzanie bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia.
4. Zasady i funkcjonowanie kont bilansowych: ogólna charakterystyka, rejestracja operacji gospodarczych na kontach bilansowych.
5. Zasady funkcjonowania kont wynikowych: ogólna charakterystyka, rejestracja operacji gospodarczych na kontach wynikowych.
6. Wynik finansowy: księgowe ustalenie wyniku finansowego netto.

W ramach kursu zajęcia praktyczne obejmują również szkolenie z podstaw obsługi programu finansowo - księgowego Rewizor GT.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy tutaj.