Start - Olimpiady I Konkursy - Konkurs wiedzy o kulturze i języku polskim

Konkurs wiedzy o kulturze i języku polskim

print as PDF

Po raz pierwszy, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna ogłasza konkurs znajomości języka polskiego. Konkurs jest skierowany do obcokrajowców, którzy chcieliby podjąć studia w naszej Uczelni. Konkurs dotyczy znajomości języka polskiego i kultury i będzie przeprowadzony w dwóch częściach.

Pierwsza część to test on-line, początkiem września na platformie Moodle, o jednej porze dla wszystkich kandydatów, druga część - ustna w siedzibie Uczelni.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych uczestników, dla których nagrodami będzie całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat czesnego!

Dla kandydatów na studia I stopnia we WSEH:

  • I miejsce - zwolnienie z opłat przez całe trzy lata studiów,
  • II miejsce - zwolnienie z opłat przez dwa lata studiów,
  • III miejsce - zwolnienie z opłat przez jeden rok studiów.

Dla kandydatów na studia II stopnia we WSEH:

  • I miejsce - zwolnienie z opłat przez wszystkie trzy semestry studiów, 
  • II miejsce - zwolnienie z opłat przez dwa semestry studiów, 
  • III miejsce - zwolnienie z opłat przez jeden semestr studiów.