Start - Wspolpraca Miedzynarodowa - Śląski Klaster Edukacji

Śląski Klaster Edukacji

print as PDF

Cele Śląskiego Klastra Edukacji:

  • wzmocnienie potencjału i konkurencyjności członków ŚKE,
  • wykreowanie oraz promocja innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych,
  • wymiana doświadczeń i upowszechnianie najlepszych praktyk Misja Śląskiego Klastra Edukacji Misją Śląskiego Klastra Edukacji jest kooperacja i wymiana doświadczeń pomiędzy firmami działającymi w branży edukacyjnej, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz właścicieli firm szkoleniowych firmami, w celu doskonalenia i kreowania innowacyjnych usług w zakresie edukacji.