Start - Wydawnictwo - Procedury wydawnicze i recenzyjne

Procedury wydawnicze i recenzyjne

print as PDF

Procedura wydawnicza monografii (procedury wydawnicze czasopism Polonia Journal i MIND Journal znajdują się na ich stronach):

Do publikacji nie zostaną przyjęte rozdziały niezgodne z tematyką monografii.

Do publikacji zostaną przyjęte jedynie prace wcześniej niepublikowane.

Do Redakcji należy przesłać pliki przygotowane w programie Word – format „doc” lub „docx”.

Wstępną ocenę przeprowadza redaktor techniczny monografii.

Zakwalifikowane wstępnie rozdziały są przesyłane do recenzji naukowej.

Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia rozdziału do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie przedstawieniem Autorowi sugestii co do zmian i poprawek.

Do publikacji nie zostaną zakwalifikowane rozdziały niespełniające powyższych wymagań.