Start - Publikacje - Finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego

Finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego

print as PDF

FINANSOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Bielsko-Biała, 2015, 188 stron, ISBN 978-83-63649-72-2

Wśród różnych aspektów charakteryzujących samorządność terytorialną, na szczególną uwagę zasługuje aspekt finansowy, bowiem dzięki finansowemu wyodrębnieniu możliwym staje się podjęcie samodzielnego działania przez jednostki samorządowe.

W prezentowanej publikacji pt. „Finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego” zawarto różnorodne poglądy naukowe i przykłady praktycznych rozwiązań odnoszące się do szeroko rozumianej problematyki zarządzania finansami w perspektywie samorządności terytorialnej. Czytelnik odnajdzie teksty poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem finansami gmin w Polsce, także w kontekście społecznym i edukacyjnym, problematyce funkcjonowania samorządów terytorialnych w dobie kryzysu gospodarczego oraz kwestie znaczenia i wykorzystania środków unijnych w zarządzaniu gminą.

Szerokie spektrum poruszanej problematyki pozwala na poszerzenie stanu naszej wiedzy w zakresie finansowych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz stanowi doskonałą podstawę do rozwijania dalszej refleksji naukowej na ten temat.

Cena: 30,00 PLN

zamów