Start - Publikacje - Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej

Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej

print as PDF

PROBLEMY I UWARUNKOWANIA SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ
Bielsko-Biała, 2015, 373 strony, ISBN 978-83-63649-60-9

Problematyka niniejszej monografii odnosi się do szeroko ujmowanych problemów i uwarunkowań, przejawów i tendencji występujących w obszarze samorządności terytorialnej. Powstałe 1990 r. gminy, a dziesięć lat później samorządowe powiaty i województwa, stały się nieodłączną częścią demokratycznego państwa prawnego, pobudzając społeczny i gospodarczy rozwój Polski, przyczyniły się do upodmiotowienia wspólnot lokalnych. Obecnie samorząd terytorialny stanowi trwały element w administracyjnej i obywatelskiej strukturze kraju. Stąd też w oddawanej do rąk Czytelnika publikacji znajdują się zarówno teksty, w których podejmowane są rozważania dotyczące organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego, jak i teksty w których podnoszone są szeroko rozumiane perspektywy funkcjonowania samorządności terytorialnej.

Cena: 30,00 PLN

zamów