Start - Publikacje - Marketing usług edukacyjnych

Marketing usług edukacyjnych

print as PDF

Marketing usług edukacyjnych
redakcja naukowa: Olha Prokopenko

Problematyka przedstawiona w monografii dot. marketingu edukacji oraz innowacyjnego podejścia do promowania usług edukacyjnych.

W publikacji przedstawiono koncepcje tworzenia strategii szkół wyższych w warunkach powstania gospodarki opartej o wiedzę, w tym na podstawie międzynarodowych rankingów uczelni, uwzględniając czynniki zewnętrzne oraz analizę najlepszych praktyk promowania usług edukacyjnych w różnych krajach. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie innowacyjnych narzędzi marketingowych dla rynku usług edukacyjnych: cyfrowego marketingu oraz marketingu relacji partnerskich, a także internacjonalizacji edukacji.

ISBN 978-83-63649-52-4

Cena: 15,00 PLN (płyta CD)

zamów