Start - Publikacje - Współczesne problemy globalizacji finansowej

Współczesne problemy globalizacji finansowej

print as PDF

Современные проблемы финансовой глобализаций: вызовы, риски, инновационные сдвиги и лидерство
redakcja naukowa: Zoriana Lutsyshyn

Problematyka przedstawiona w monografii dot. globalizacji finansowej, która stała się ważnym trendem w rozwoju gospodarki światowej, co znacznie przyśpiesza tempo innowacji i potrzebę sprecyzowania strategii poprawy globalnych powiązań gospodarczych, wzmocnienie współpracy gospodarek krajowych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne i zharmonizowanych ram regulacyjnych, tworzenie elastycznych rynków pracy i kapitału.

Cena: 15,00 PLN (płyta CD)

zamów