Start - Publikacje - Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej w strukturze organizacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej

Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej w strukturze organizacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej

print as PDF

Leszek Zaporowski, Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej w strukturze organizacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej,

Opracowanie ma na celu przedstawienie aktualnych rozwiązań prawno-ustrojowych, a także kwestii związanych z genezą samorządu terytorialnego oraz historycznym procesem ewolucyjnych przemian tej instytucji publicznej. Prezentowany temat adresowany jest do studentów rozpoczynających naukę z zakresu prawa publicznego. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami prawa administracyjnego, a w szczególności prawa samorządowego, pozwala na rozpoczęcie głębszej analizy poszczególnych elementów analizy tego prawa, do której zrozumienia i właściwej interpretacji, niezbędne jest posiadanie podstawowej wiedzy prawnej. Nauka o administracji jako gałęzi prawa publicznego umożliwia nie tylko teoretyczne poznanie struktury państwa, ale przede wszystkim pozwala na swobodne poruszanie się w przepisach administracyjnych, które są podstawowym elementem przy załatwianiu każdej "sprawy urzędowej".

zamów