Start - Publikacje - Unia Europejska - główne założenia procesu integracji

Unia Europejska - główne założenia procesu integracji

print as PDF

Unia Europejska - główne założenia procesu integracji. Polityka, Edukacja, Finanse, Ekonomia, Prawo., Bielsko-Biała 2001. 230 stron.

Pozycja jest zbiorem materiałów oraz referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną na temat "Unia Europejska - główne założenia procesu integracji". Obejmuje cały wachlarz przemyśleń, badań i opinii dotyczących zagadnień politycznych, finansowych, ekonomicznych, kulturalnych i prawnych, które wynikają z procesów integracyjnych. Problematyka poruszana na konferencji ujęta została w następujące bloki tematyczne:
- aktualne problemy i uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej, szanse i wyzwania dla gospodarek krajów kandydujących do Unii oraz realne i formalne aspekty dostosowania Polski do UE,
- problemy kultury i edukacji oraz rynku pracy,
- wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego.

zamów