Start - Publikacje - Zachowania ludzi w organizacji

Zachowania ludzi w organizacji

print as PDF

Zachowania ludzi w organizacji, Marian Huczek, Zachowania ludzi w organizacji, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2001. 142 strony.

W książce zostały poruszone podstawowe zagadnienia związane z zachowaniami w organizacji - czyli wszelką aktywnością, która podejmowana jest przez człowieka w związku z koniecznością współpracy z innymi ludźmi w ramach organizacji. Współpraca kierowników z podwładnymi rodzi wiele trudnych problemów do których należą m.in.: brak motywacji u pracowników, występujące między nimi konflikty czy choćby przezwyciężenie u podwładnych oporu wobec zmian. Istnieje zatem konieczność, by współczesny kierownik zastąpił intuicyjne zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzaniem opartym na rzetelnej wiedzy o zachowaniu pracownika w procesie pracy. Monografia omawia zagadnienia zachowań w organizacji w ujęciu:jednostka w organizacji, zachowania ludzi w grupach, zachowanie ludzi w organizacjach.

zamów