Start - Publikacje - Współczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym

Współczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym

print as PDF

Współczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym.
Redakcja naukowa: Katarzyna Zięba, Bronisław Ortyl
Bielsko-Biała 2014, 250 stron, ISBN 978-83-63649-44-9

Fundamentalnym zadaniem uczelni wyższych jest implementacja mechanizmu cyklicznej oceny oraz weryfikacji rezultatów stosowanych modeli zarządzania. Ponadto dynamicznie zmieniające się otoczenie stanowi naturalny bodziec do tworzenia nowych koncepcji zarządzania w szkolnictwie wyższym. Żeby przetrwać w turbulentnym otoczeniu kadra zarządzająca uczelnią wyższą coraz częściej zmuszona jest do kształtowania efektywnych i skutecznych modeli zarządzania w szkolnictwie wyższym, które znacząco determinują jej pozycję na rynku. Słaba jakość działań podejmowanych w przedmiotowym zakresie powoduje, iż uczelnie wyższe mogą nie utrzymać swojej konkurencyjnej pozycji. W związku z tym istotna jest współpraca z otoczeniem zewnętrznym, np. sektorem biznesu czy władzą lokalną i/lub regionalną, o czym również zasygnalizowano w książce.

Niniejsze opracowanie składa się z 12 artykułów, pozwalających rozszerzyć wiedzę o współczesnych koncepcjach zarządzania w szkolnictwie wyższym. Książka ma także na celu zainspirować Czytelników do poszukiwania dalszych rozwiązań z uwagi na rosnące zapotrzebowanie potencjalnych studentów (klientów) uczelni wyższych w zakresie ofert edukacyjnych oraz nadal istniejące niedopasowanie kompetencyjne na polskim rynku pracy.
Przedmiotowe opracowanie można także potraktować jako plan rozwoju koncepcji zarządzania w szkolnictwie wyższym, identyfikującym istniejący potencjał, jak i narzędzie umożliwiające prowadzenie skutecznego i efektywnego wsparcia w tym zakresie.

Cena: 100,00 PLN

zamów