Start - Publikacje - Z Dziejów Rosji I Polski W XX Wieku

Z Dziejów Rosji I Polski W XX Wieku

print as PDF

Z Dziejów Rosji I Polski W XX Wieku - Rok 2006,

REDAKCJA: HENRYK KOCÓJ, RADOSŁAW MAŁEK, MAREK SZCZERBIŃSKI

Książka dedykowana wybitnemu historykowi i sowietologowi, profesorowi Richardowi Pipesowi stanowi zbiór kilkudziesięciu artykułów poświęconych dziejom Rosji i Polski w ubiegłym stuleciu, a także stosunkom międzynarodowym panującym w Europie tego okresu.

zamów