Start - Publikacje - Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacji non-profit i administracji publicznej

Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacji non-profit i administracji publicznej

print as PDF

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ROK 2008,

Andrzej Chodyński, Marian Huczek

Aktualnie zarysowuje się pogląd, że organizacje niekomercyjne korzystają coraz szerzej z doświadczeń zarządzaniu w przedsiębiorstwach, współczesna tendencją jest tworzenie układów sieciowych między organizacjami biznesowymi, non-proft i administracją publiczną. Prezentowane zjawiska pociągają za sobą konieczność nowego spojrzenia na zagadnienia przedsiębiorczości, w tym w aspekcie rozwoju regionalnego. W niniejszej książce poruszono te zagadnienia, mając na uwadze różne organizacje niekomercyjne, zwracając przy tym uwagę na problematykę rozwoju miast.

zamów