Start - Aktualnosci - Dlaczego warto studiować administrację?

Dlaczego warto studiować administrację?

print as PDF

30 cze 2022

Dla wielu młodych osób, tuż po maturze wybór studiów jest najważniejszą decyzją w ich życiu. To ona bowiem wpływa na przyszłe życie oraz karierę zawodową. Dla tych osób, które pragną pracować w organach rządowych czy w jednostkach samorządu terytorialnego dobrym wyborem jest administracja. Czy warto studiować ten kierunek?

Administracja studia – dla kogo są dobrym wyborem?

Administracja to taki kierunek, który obejmuje rozległą wiedzę nie tylko z zakresu nauk społecznych, lecz także ekonomiczną oraz prawniczą. Celem studiów wyższych o kierunku administracja jest przygotowanie studentów do pracy:

- w organach państwowych,

- w samorządzie terytorialnym,

- w administracji biznesowej,

- w wielu podmiotach gospodarczych.

Wykonując tę pracę trzeba wykonywać często te same czynności, zatem jest ona dobrym wyborem dla osób lubiących prowadzić siedzący tryb pracy. Podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych pracownicy administracyjni muszą wykazywać się ogromną dokładnością oraz precyzyjnością. Ponadto muszą być komunikatywni oraz otwarci na ludzi. Muszą też umieć szybko i sprawnie rozwiązywać bieżące zaistniałe problemy.

 

Czy warto studiować administrację?

Obecnie kierunek ten cieszy się bardzo dużą popularnością pośród wielu młodych ludzi. Studia administracja pozwalają nabyć rozległą wiedzę w tym zakresie, która to później owocuje w w pracy zawodowej. W WSEH program studiów jest bardzo bogaty. Daje on możliwość zdobycia nie bogatej wiedzy z zakresu administracji, lecz także z zarządzania, prawa międzynarodowego, budżetowania oraz w wielu innych pokrewnych dziedzinach.

Każdy student ma do wyboru kilka specjalizacji. Pośród wielu z nich można wymienić: administrację wymiaru sprawiedliwości, gospodarczą, bezpieczeństwa publicznego, organizacji i instytucji międzynarodowych oraz finansów i biznesu.

Bielsko-Biała to taka miejscowość w której mogą kształcić się wszystkie osoby chcące w przyszłości pracować w poszczególnych jednostkach administracji. Kierunek ten można studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie niestacjonarnym. Ta druga opcja jest świetnym sposobem na połączenie pracy oraz studiów. Studia licencjackie trwają 3 lata, czyli 6 semestrów, natomiast uzupełniające magisterskie 2 lata, czyli 4 semestry.

 

A co po studiach z administracji?

Dziś praca w administracji nie polega tylko i wyłącznie na przerzucaniu oraz porządkowaniu dokumentów. Każdy wysoko wykwalifikowany pracownik administracyjny ma również realny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizacji.

Mając to na uwadze program studiów na kierunku administracja jest tworzony na podstawie aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą znaleźć atrakcyjną pracę w wielu firmach. Perspektywa zatrudnienia obejmuje nie tylko terenowe organy administracji rządowej, instytucje jednostek samorządu terytorialnego, lecz również organizacje pozarządowe, instytucje niepubliczne, biura projektowe, podmioty gospodarcze, oraz instytucje z sektora ubezpieczeniowego i finansowego. Decydując się na ukończenie takich studiów można być bezpiecznym o swoją przyszłość zawodową.