Start - Aktualnosci - Jak zostać tłumaczem - poznaj tajniki zawodu

Jak zostać tłumaczem - poznaj tajniki zawodu

print as PDF

30 cze 2022

Tłumacz to osoba zajmująca się przekładaniem tekstów z jednego języka na drugi. Żeby sprawdzić się w tym zawodzie nie wystarczy umieć biegle władać językami obcymi. Oprócz ich znajomości w mowie i piśmie trzeba posiadać odwagę oraz wykazywać ogromną cierpliwość nad warsztatem oraz jakością tłumaczeń. Jak zostać tłumaczem i znaleźć dobrze płatną pracę?

 

Jakie cechy powinien posiadać tłumacz?

Każdy tłumacz wykonując swoje codzienne obowiązki zawodowe spędza mnóstwo godzin przed komputerem. Musi on bowiem bardzo skrupulatnie sprawdzać własną pracę i dążyć do bezbłędnego efektu końcowego. W tym celu konieczna jest bardzo dobra znajomość języka obcego. Anglistyka i germanistyka to takie kierunki studiów, które warto ukończyć chcąc sprawdzić się w tym zawodzie. Konieczna jest głęboka wiedza z zakresu pisowni, ortografii, interpunkcji oraz edytowania tekstów. Oprócz tych umiejętności istotną rolę odgrywają predyspozycje oraz bezbłędna znajomość języka ojczystego.

W zawodzie tłumacza liczy się również terminowość. Przyjmując zlecenie trzeba umieć prawidłowo oszacować, ile czasu zajmie jego wykonanie. Na posiadając praktyki warto rozpocząć karierę zawodową od realizacji pojedynczych zleceń. Na tym etapie lepiej jest bowiem pracować wolniej, ale dokładniej. Wielokrotne niedotrzymanie terminu może wpłynąć negatywnie na opinię, co może skutkować brakiem zleceń.

Istotną cechą każdego tłumaczenia jest również skrupulatność oraz dokładność. Każda tłumaczona treść powinna być precyzyjna, bezbłędna oraz oddawać kontekst. Osoby chcące zawodowo zajmować się ustnym tłumaczeniem tekstów powinny posiadać bardzo dobrą pamięć. Ponadto muszą posiadać umiejętność koncentracji, dobry refleks oraz odrobinę zdolności aktorskich.

 

Jak zostać tłumaczem?

Co prawda pracę w zawodzie tłumacza można podjąć bez żadnego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, niemniej by w pełni spełnić się w tym zawodzie warto ukończyć studia, a później zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne. Dobrym pomysłem jest ukończenie filologii, gdyż na kierunku tym bardzo duży nacisk jest kładziony na naukę gramatyki, poprawnej wymowy oraz rozwój słownictwa. Co więcej każdy student może zapoznać się z kulturą oraz literaturą danego kraju. W programie tych studiów przewidziana jest specjalizacja tłumaczeniowa, która pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu tłumaczeń specjalistycznych.

Lingwistyka to taki kierunek studiów, który jest adresowany do wszystkich osób, które posługują się językiem obcym na poziomie średnio - zaawansowanym i pragną pogłębić swą dotychczasowa wiedzę z technik stosowanych w warsztacie doświadczonego tłumacza. W WSEH można nabyć takie umiejętności, które w przyszłości pozwalają sprawdzić się w tym zawodzie.

Sprawdzonym sposobem zdobywanie kompetencji jest również udział w kursach oraz warsztatach. Na początku kariery zawodowej warto podjąć bezpłatny staż, który daje bardzo duże szanse na rozwój. Nawet podczas nieodpłatnego wykonywania pracy warto wykazywać się dużym zaangażowaniem oraz samodzielnością, gdyż wówczas jest szansa na to, że taki stażysta otrzyma propozycję atrakcyjnego zatrudnienia.

Po nabyciu praktyki zawodowej w charakterze tłumacza istnieje możliwość otworzenia działalności gospodarczej lub podjęcia pracy w biurze tłumaczeń.