Start - Aktualnosci - Najlepiej opłacane i najbardziej potrzebne języki na rynku pracy

Najlepiej opłacane i najbardziej potrzebne języki na rynku pracy

print as PDF

07 sty 2023

W znalezieniu dobrej pracy cennym atutem, a często nawet wymaganiem, jest znajomość języka lub języków obcych. Warto mieć to na uwadze planując swój proces edukacji. Na naukę nigdy nie jest za późno, a języka obcego można nauczyć się w dowolnym wieku.

W jakich branżach znajomość języków jest najczęściej wymagana?

Porozumiewać się w językach obcych trzeba z pewnością we wszelkich sektorach związanych z obsługą zagranicznych klientów. Stewardessa, recepcjonista w hotelu, czy też pracownik informacji turystycznej z pewnością musi mówić co najmniej po angielsku. Pracownicy obsługi lotniska podobnie.

Niemniej ważne jest posługiwanie się obcym językiem w branży IT i wśród kierowników wysokiego szczebla we wszystkich właściwie dostępnych branżach. W zależności od zagranicznych partnerów takiego przedsiębiorstwa wymagana może być znajomość mniej popularnych języków jak np. francuski, hiszpański, czy włoski.

Jakie języki są najczęściej wymagane?

W przypadku polskiego rynku pracy, oprócz oczywiście angielskiego, często można spotkać się z wymogiem znajomości niemieckiego i rosyjskiego. Niemiecki jest znacznie bardziej popularny z uwagi na nasze ogromne powiązania gospodarcze z sąsiadami z zachodu i partnerstwo w Unii Europejskiej. Rosyjski to język bardziej rozpowszechniony od angielskiego na wschód od Bugu. Będzie przydatny zarówno w komunikacji z samymi Rosjanami, jak i naszymi wschodnimi sąsiadami.

Przydatne też mogą być języki innych dużych gospodarek UE. Francuski, hiszpański, włoski, czy niderlandzki mogą nam otworzyć wiele ścieżek kariery zawodowej. Nauka żadnego z języków nie jest złym pomysłem, a czas poświęcony na jego naukę nigdy nie będzie czasem zmarnowanym. Możemy zdecydować się na bardziej egzotyczne z naszego punktu widzenia języki, np. arabski lub nawet chiński.

Nauka języków w polskim systemie nauczania

Języków obcych uczymy się od najwcześniejszych lat szkolnych. Zaczynamy od angielskiego, a po paru latach dochodzi do niego jeszcze najczęściej niemiecki lub francuski. Potem idziemy do szkoły średniej, uczymy się ich dalej, aby po maturze często stwierdzić, że w języki obce to my za bardzo nie umiemy.

Możemy się wtedy zdecydować na studia językowe, np. filologia angielska lub filologia germańska. Zdecydować możemy się też na naukę zupełnie nowego języka w ramach studiów, co będzie jednak bardzo wymagające. Studia językowe można podjąć na wielu uczelniach w Polsce. Mogą być to np. studia w WSEH, jeśli pochodzimy ze śląska lub planujemy się tam przenieść, albo dojeżdżać na uczelnię.