Start - Aktualnosci - Administracja samorządowa i rządowa — czym się różnią?

Administracja samorządowa i rządowa — czym się różnią?

print as PDF

02 gru 2022

Państwo stanowi jeden organizm, który jest złożony z wielu mniejszych jednostek. Tak zaawansowany system wymaga wielopoziomowego i kompleksowego zarządzania. Z tego względu m.in. w naszym kraju znajdziemy wiele wydziałów administracyjnych różnych rozmiarów. Najbardziej powszechny podział administracji dzieli ją na samorządową i rządową.

Dla niektórych osób problematyczne może okazać się wskazanie różnic występujących między nimi, więc w dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, czym właściwie różnią się administracja samorządowa od rządowej.

Czym jest administracja samorządowa?

Ten rodzaj administracji obejmuje jednostki samorządowe, zwane także zdecentralizowanymi. Do jednostek i podmiotów samorządowej części administracji należą:

  • Gminy — wraz z radą gminy, wójtem lub burmistrzem (ta sama funkcja, jednak w zależności od gminy inne nazewnictwo), ew. prezydentem.

  • Powiaty — gdzie podobnie jak w przypadku gmin mamy radę, tym razem powiatową, a także starosta powiatu.

  • Województwa — czyli najwyższy podmiot w klasyfikacji samorządowej i punkt wyjściowy do administracji rządowej. W skład tej na poziomie wojewódzkim wchodzi sejmik, zarząd, a także marszałek.

Administracja samorządowa, czasami również nazywana lokalną, funkcjonuje na podstawie Konstytucji RP oraz odpowiednich ustaw, podobnie jak inne szczeble administracji.

Przez lata zmieniała swój charakter, zaczynając od czysto formalnego, aż po dziś, gdy administracja samorządowa posiada zdecydowanie więcej zadań. Głównym obowiązkiem jest podejmowanie decyzji istotnych dla regionu, co poświadcza o jej charakterze świadczącym.

Czym jest administracja rządowa?

Administracja rządowa, z racji swojego ogólnokrajowego charakteru, działa na innych niż samorządowa zasadach. Dzielimy ją na:

  • Centralną

  • Terenową — działającą w każdym województwie. Obejmuje ona niższy szczebel administracji: zespoloną (w skład której wchodzą np. różnego rodzaju inspekcje, służby, straże, agencje), a które zarządzane są przez wojewodę.

Administracja rządowa prowadzona jest przez Radę Ministrów, co sprawia, że jest powiązana z polityką i jej przedstawicielami. Co ważne, stanowiska polityczne w administracji rządowej zmieniają się wraz z wyborem nowego rządu.

Jednak w jej skład wchodzą także stanowiska ściśle cywilne, które są niezależne od obecnej władzy.

Podsumowanie

Jak widać, występują dość spore różnice pomiędzy tymi obiema rodzajami administracji. Osoby, które są zainteresowane ich funkcjonowaniem, mogą zdecydować się na studia Administracja, prowadzone w WSEH. Uczelnia W Bielsko-Białej otworzyła je niedawno, jako 3-letnie studia licencjackie. Istotnym elementem kierunku jest specjalizacja samorządowa, która oferuje uczącym się unikatową szansę na karierę w obrębie administracji samorządowej.