Start - O Uczelni - Władze

Władze

print as PDF

Rektor Michał Śleziak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanclerz Jerzy Dec

Filolog, ekonomista, Doctor Honoris Causa of Sumy State University.

Ważniejsze miejsca pracy: Polska Akademia Nauk; Goverment Department - Grayco Optical; Suffolk County, Long Island, New York, USA; Travel Agent, Lindenhurst, USA; od 1992 założyciel i organ prowadzący College "The Top", Bielsko-Biała, Kraków; od 1997 Centrum Promocji Biznesu Bielsko-Biała, Prezes Zarządu, jedyny udziałowiec; od 1997 Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. Redaktor Naczelny czasopism: Mind Journal i Polonia Journal.