Start - Publikacje - Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka

Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka

print as PDF

Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka - Rok 2010
Redakcja naukowa: praca zbiorowa pod red. Jana Wnuka i Jakuba Ryśnika
Bielsko-Biała 2010, 305 stron, ISBN 978-83-928226-5-3

Struktura monografii obejmuje pięć części. Podział ten wynika z następujących obszarów badawczych, do których należą:
1. Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
2. Nowoczesne koncepcje i metody w zakresie marketingu.
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
4. Aktualne problemy zarządzania w szkolnictwie wyższym.
5. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania.

Zebrane prace stanowią szeroki przegląd aktualnie podejmowanych nurtów badawczych w dyscyplinie zarządzania. Ich autorzy żywią nadzieję, że wzbogacają one wielowątkową i dynamicznie toczoną dyskusję w kręgach naukowych oraz będą mogły inspirować osoby zaangażowane w praktykę gospodarczą do ciągłej optymalizacji podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Cena:45 PLN

zamów