Start - Publikacje - Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

print as PDF

NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM - Rok 2010
Redakcja naukowa: Józefa Kramer, Joanna Dzieńdziora
Bielsko-Biała 2010, 164 stron, ISBN 978-83-928226-1-5

Monografia przestawia nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Jej struktura obejmuje trzy części. Pierwsza część monografii charakteryzuje kierunki rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem. W drugiej części przedstawiono czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Z kolei trzecia część monografii obejmuje ryzyko a bezpieczeństwo współczesnych przedsiębiorstw, w której porusza się elementy zarządzania w dobie kryzysu, w ważnych także dla obrazu zarządzania w okresie pokryzysowym. Część empiryczna monografii przedstawia nowe spojrzenie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.

Cena: 25 PLN

zamów