Start - Publikacje - Managing the organization chosen problems of theory and practice

Managing the organization chosen problems of theory and practice

print as PDF

MANAGING THE ORGANIZATION CHOSEN PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE - Rok 2011
Praca zbiorowa pod redakcją naukową: Evy Sikorovej i Joanny Dzieńdziory
Bielsko-Biała, 2011, stron 201 ISBN 978-83-9282226-9-1

Monografia przedstawia kluczowe zagadnienia zarządzania organizacjami. Dobór zagadnień został celowo dobrany i ukierunkowany na wyeksponowanie takich, które wymagają jeszcze wzbogacenia informacyjnego, uporządkowania bądź wsparcia empirycznego. Zarządzanie wiedzą i innowacjami, ryzyko w zarządzaniu, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to tylko niektóre z rozstrzyganych problemów naukowych w monografii. Szczególnie podkreślenia wymaga również włączenie do jej obszaru badawczego problemów zarzadzania organizacjami pozabiznesowymi, a także miasta jako szczególnego układu wzajemnie powiązanych elementów i wyeksponowanie roli marketingu terytorialnego i public relations w kształtowaniu jego wizerunku. W celu umocnienia zagadnień nauk o zarządzaniu monografię przygotowano w języku angielskim.

Cena: 55 PLN

zamów