Start - Publikacje - Współczesne problemy zarządzania organizacją

Współczesne problemy zarządzania organizacją

print as PDF

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
Redakcja naukowa: Marcin Motnyk, Jakub Ryśnik
Bielsko-Biała 2012, 430 stron, ISBN 978-83-928226-7-7

Monografia Współczesne problemy zarządzania organizacją jest zbiorem artykułów przygotowanych wysiłkiem wydawniczym Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stanowi ona plon pracy badaczy zajmujących się problemami zarządzania w różnego typu organizacjach. Temat został ujęty w trzech podstawowych blokach związanych z: kontekstem badań (Wybrane aspekty zarządzania organizacjami), filozofią kierowania organizacją (Zarządzanie marketingowe w organizacji) oraz typem organizacji (Zarządzanie organizacją o charakterze sieciowym).

Cena: 45,00 PLN

zamów