Start - Vademecum Kandydata - Studia I i II stopnia - zasady rekrutacji

Studia I i II stopnia - zasady rekrutacji

print as PDF

Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej następuje pod warunkiem spełnienia wymogów zapisanych w artykule 69, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 roku oraz określonych przez Uczelnię w dokumencie "zasady i tryb przyjmowania na studia".

O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia.

W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczenia się.

Terminy rekrutacji:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutację na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) dwa razy w roku akademickim:

Rekrutacja na semestr zimowy na studia - terminy:

  • od 03.06.2024 do 31.10.2024 dla studiów stacjonarnych,
  • od 03.06.2024 do 31.10.2024 dla studiów niestacjonarnych.

Rekrutacja na semestr letni na studia - terminy:

  • od 07.01.2025 do 20.02.2025 dla studiów stacjonarnych,
  • od 07.01.2025 do 20.02.2025 dla studiów niestacjonarnych.