Start - Vademecum Kandydata - Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

print as PDF

1. Kandydat/-ka wypełnia kwestionariusz osobowy on-line oraz wybiera kierunek studiów w zakładce "Oferta edukacyjna". 

2. Kandydat/-ka składa osobiście w sekretariacie uczelni komplet dokumentów (spis dokumentów i pliki do pobrania poniżej).

3. Na miejscu Kandydat/-ka podpisuje umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

4. W terminie kilkunastu dni od złożenia wymaganych dokumentów Kandydat/-ka otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia wraz z egzemplarzem umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz pismem informującym o terminie wpłaty pierwszej raty czesnego.

Z chęcią odpowiemy na Twoje dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji - dzwoń pod nr tel. 33 816 51 70 / 33 811 01 01

 

Rekrutacja online (kwestionariusz osobowy):


1. Dokumenty do pobrania dla kandydatów na studia I stopnia (paczka z plikami dostępna poniżej):

 • Ślubowanie/Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek filologia
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek zarządzanie
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek administracja
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek ekonomia
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek sport i zdrowie

2. Spis dokumentów rekrutacyjnych (I stopień), które trzeba oddać w sekretariacie Uczelni:

 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 • 1 aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Biała teczka.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów i regulaminem odpłatności (do pobrania poniżej).
 • Ślubowanie (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych (do pobrania poniżej).
 • Dowód wpłaty za postępowanie w związku z przyjęciem kandydata na studia (wpłaty można dokonać przelewem na konto o numerze 58 1030 0019 0109 8503 0009 7975 lub kartą płatniczą w sekretariacie Uczelni) (cena to 50 zł do końca lipca, 100 zł do końca września - PROMOCJA, potem 300 zł).

Z kandydatem na studia przeprowadzany jest test diagnostyczny z języka angielskiego, na podstawie którego dokonuje się kwalifikacji do grupy odpowiedniego poziomu językowego (od podstawowego do zaawansowanego).


1. Dokumenty do pobrania dla kandydatów na studia II stopnia (paczka z plikami dostępna poniżej):

 • Ślubowanie/Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek filologia
 • Oświadczenie dla kandydatów na kierunek zarządzanie

2. Spis dokumentów rekrutacyjnych (II stopień), które trzeba oddać w sekretariacie Uczelni:

 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Dyplom ukończenia studiów (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 • Suplement do dyplomu (w przypadku osób, które ukończyły studia po 2004 roku).
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 • 1 aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Biała teczka.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów i regulaminem odpłatności (do pobrania poniżej).
 • Ślubowanie (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych (do pobrania poniżej).
 • Dowód wpłaty za postępowanie w związku z przyjęciem kandydata na studia (wpłaty można dokonać przelewem na konto o numerze 58 1030 0019 0109 8503 0009 7975 lub kartą płatniczą w sekretariacie Uczelni) (cena to 50 zł do końca lipca, 100 zł do końca września - PROMOCJA, potem 300 zł).

Z kandydatem na studia przeprowadzany jest test diagnostyczny z języka angielskiego, na podstawie którego dokonuje się kwalifikacji do grupy odpowiedniego poziomu językowego (od podstawowego do zaawansowanego).


Terminy rekrutacji:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutację na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) dwa razy w roku akademickim:

 • od 01.06.2018 do 30.09.2018 dla studiów stacjonarnych (semestr zimowy),
 • od 01.06.2018 do 31.10.2018 dla studiów niestacjonarnych (semestr zimowy),
 • od 01.01.2019 do 17.02.2019 dla obu trybów studiów (semestr letni).