Start - Vademecum Kandydata - Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

print as PDF

1. Kandydat/-ka wypełnia kwestionariusz osobowy on-line oraz wybiera kierunek studiów (w przypadku studiów I stopnia - preferowany) w zakładce "Oferta edukacyjna". 

2. Kandydat/-ka przesyła skan kompletu dokumentów (spis dokumentów i pliki do pobrania poniżej) na adres rekrutacja@wseh.pl (o terminie dostarczenia oryginałów dokumentów każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie).

3. W terminie kilkunastu dni od złożenia wymaganych dokumentów Kandydat/-ka otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz informację o terminie wpłaty pierwszej raty opłaty za studia.

Aby przyspieszyć procedurę dostarczenia decyzji administracyjnej, zachęcamy do założenia profilu zaufanego (więcej informacji).

Z chęcią odpowiemy na Twoje dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji - dzwoń pod nr tel. +48 33 816 51 70 / +48 513 196 538 / +48 513 196 526 / +48 505 767 636.

 

Rekrutacja online (kwestionariusz osobowy):


1. Dokumenty do pobrania dla kandydatów na studia I stopnia (pliki dostępne poniżej):

 • Ślubowanie/Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych
 • Oświadczenie dla kandydatów
 • Oświadczenie dot. ePUAP-u

2. Spis dokumentów rekrutacyjnych (I stopień), które trzeba oddać w sekretariacie Uczelni:

 • Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (kserokopia, oryginał do wglądu).
 • 1 aktualna fotografia w formie papierowej, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (ubiór osoby fotografowanej w stroju oficjalnym, licującym ze statusem przyszłego studenta).
 • 1 aktualna fotografia w formie elektronicznej (szczegóły poniżej; link do formularza pozwalającego przesłać zdjęcie wysyłany jest w mejlu z potwierdzeniem wypełnienia kwestionariusza osobowego).
 • Biała teczka.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów i regulaminem odpłatności (do pobrania poniżej).
 • Ślubowanie (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie dot. ePUAP-u (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych (do pobrania poniżej).
 • Dowód wpłaty za postępowanie w związku z przyjęciem kandydata na studia (opłaty podane są tutaj) oraz dowód wpłaty 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej (wpłaty można dokonać przelewem na konto o numerze 58 1030 0019 0109 8503 0009 7975).  

Z kandydatem na studia przeprowadzany jest test diagnostyczny z języka angielskiego, na podstawie którego dokonuje się kwalifikacji do grupy odpowiedniego poziomu językowego (od podstawowego do zaawansowanego).


1. Dokumenty do pobrania dla kandydatów na studia II stopnia (pliki dostępne poniżej):

 • Ślubowanie/Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych
 • Oświadczenie dla kandydatów
 • Oświadczenie dot. ePUAP-u

2. Spis dokumentów rekrutacyjnych (II stopień), które trzeba oddać w sekretariacie Uczelni:

 • Dyplom ukończenia studiów (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 • Suplement do dyplomu (w przypadku osób, które ukończyły studia po 2004 roku).
 • 1 aktualna fotografia w formie papierowej, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (ubiór osoby fotografowanej w stroju oficjalnym, licującym ze statusem przyszłego studenta).
 • 1 aktualna fotografia w formie elektronicznej (szczegóły poniżej; link do formularza pozwalającego przesłać zdjęcie wysyłany jest w mejlu z potwierdzeniem wypełnienia kwestionariusza osobowego).
 • Biała teczka.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów i regulaminem odpłatności (do pobrania poniżej).
 • Ślubowanie (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie dot. ePUAP-u (do pobrania poniżej).
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zgłoszeniowych (do pobrania poniżej).
 • Dowód wpłaty za postępowanie w związku z przyjęciem kandydata na studia (opłaty podane są tutaj) oraz dowód wpłaty 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej (wpłaty można dokonać przelewem na konto o numerze 58 1030 0019 0109 8503 0009 7975).

Z kandydatem na studia przeprowadzany jest test diagnostyczny z języka angielskiego, na podstawie którego dokonuje się kwalifikacji do grupy odpowiedniego poziomu językowego (od podstawowego do zaawansowanego).

Terminy rekrutacji:

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutację na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) dwa razy w roku akademickim:

 • od 03.06.2024 do 31.10.2024 dla studiów stacjonarnych (semestr zimowy),
 • od 03.06.2024 do 31.10.2024 dla studiów niestacjonarnych (semestr zimowy),
 • od 07.01.2025 do 20.02.2025 dla studiów stacjonarnych (semestr letni),
 • od 07.01.2025 do 20.02.2025 dla studiów niestacjonarnych (semestr letni).