Start - Student - Katalog kursów

Katalog kursów

print as PDF

Katalog kursów:

 • Zarządzanie studia I stopnia/Management 1st Cycle Degree
 1. Antropologia kultury - Antropology of Culture
 2. Badania marketingowe - Marketing research
 3. Blok językowy - English Language
 4. Filozofia z etyką - Philosophy with ethics
 5. Finanse - Finance
 6. Finanse przedsiębiorstw - Business finance
 7. Komunikowanie się w zespole - Team Communication and conflict solving
 8. Logika - Logic Marketing
 9. Matematyka w zarządzaniu - Mathematics in Management
 10. Mikroekonomia - Microeconomics
 11. Motywowanie pracowników - Staff Motivation
 12. Nauka o organizacji - Theory of Organisation
 13. Organizacja i formy zespołowego działania - Organization and forms of team-work
 14. Podstawy prawne zarządzania personelem - Legal Bases for Staff Management
 15. Podstawy zarządzania - Basics of Management
 16. Prawo - Law Socjologia z psychologią - Sociology and Psychology
 17. Rachunkowość finansowa - Financial accounting
 18. Seminarium dyplomowe - Diploma Seminar
 19. Społeczna odpowiedzialność organizacji - Corporate Social Responsibility
 20. Statystyka opisowa - Descriptive Statistics
 21. Systemy motywowania w firmie - Motivation Systems in the Company
 22. Techniki pracy menedżera - Techniques of Managerial Work
 23. Wstęp do zarządzania procesami - Introduction to Process Management
 24. Wykład monograficzny - Monography Lecture
 25. Zachowania organizacyjne - Organizational Behaviour
 26. Zarządzanie projektami - Project Management
 27. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Human Resource Management
 • Zarządzanie studia II stopnia/ Management 2nd Cycle Degree
 1. Coaching i mentoring - Coaching and Mentorship
 2. Etyka w zarządzaniu - Management Ethics
 3. Główne koncepcje zarządzania - Basic Management Concepts
 4. Język angielski w biznesie - Business English
 5. Kierowanie zespołem - Team Management
 6. Kultura fizyczna i zdrowie - Physical and Health Education
 7. Logistyka - Logistics
 8. Makroekonomia - Macroeconomics
 9. Marketing międzynarodowy - International Marketing
 10. Marketing w logistyce - Marketing in Logistics Services
 11. Metodologia badań naukowych - Research Methodology
 12. Negocjacje w biznesie - Negotitations in Business
 13. Prawo cywilne - Civil Law Prawo handlowe - Commercial Law
 14. Przedsiębiorczość - Enterpreneurship
 15. Psychologia w zarządzaniu - Managerial Psychology
 16. Psychologia komunikacji i budowanie relacji z konsumentami - Psychology of Communication and Consumer Relation Building
 17. Rachunkowość zarządcza - Managerial Accountancy
 18. Rozwój i doskonalenie zasobów ludzkich - HR Development
 19. Statystyka matematyczna w zarządzaniu - Mathematical Statistics in Management
 20. Wykład monograficzny - Monography Lecture
 21. Zarzadzanie procesami - Process Management