Start - Student - Stypendia

Stypendia

print as PDF

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2021/22 mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne,

2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,

3. stypendium dla osób niepełnosprawnych,

4. zapomoga,

5. stypendium rektora,

6. stypendium kanclerza uczelni,

7. stypendium ministra.

 

Wszystkie wnioski o stypendia należy składać drogą elektroniczną.

KONTAKT: Koordynator ds. pomocy materialnej tel. 33 816 51 70, e-mail: stypendia@wseh.pl

 

Kryterium dochodowe:

- Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.