Start - Student - Stypendia

Stypendia

print as PDF

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2018/19 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

1. stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawanego za

  • osiągnięcia artystyczne,
  • wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej lub międzynarodowej,
  • osiągnięcia naukowe,
  • uzyskanie średniej ocen od 4,01.

2. stypendium kanclerza uczelni,

3. stypendium socjalne,

4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,

6. zapomogi.

KONTAKT: Koordynator ds. pomocy materialnej tel. 33 816 51 69/70 e-mail: stypendia@wseh.pl

Kryterium dochodowe:

- Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.