Start - Student - Stypendia

Stypendia

print as PDF

 

Pragniemy przypomnieć, iż 29.02.2024 r. mija termin składania podań o Stypendium Rektora na semestr letni roku akademickiego 2023/2024.

 

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2023/24 mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne,

2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,

3. stypendium dla osób niepełnosprawnych,

4. zapomoga,

5. stypendium rektora,

6. stypendium kanclerza uczelni,

7. stypendium ministra.

 

Terminy składania stypendiów: do końca października i do końca lutego.

 

Wszystkie wnioski o stypendia należy składać drogą elektroniczną.

 

KONTAKT: Koordynator ds. pomocy materialnej tel. 505 767 636, e-mail: stypendia@wseh.pl

 

Kryterium dochodowe:

- Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.