Start - Student - Koła naukowe

Koła naukowe

print as PDF

Koło Filozoficzne

W dniu 24 listopada 2018 roku powołano „Koło filozoficzne” WSEH w Bielsku-Białej. Podczas założycielskiego zebrania dot. „Koła filozoficznego", dokonano wyboru władz koła:

Przewodnicząca Koła Filozoficznego WSEH: Wiktoria Borkowska

Zastępca Przewodniczącego Koła Filozoficznego: Patryk Grabski

Sekretarz Koła Filozoficznego: Izabela Gaszek

 

Podczas zebrania ustalono również tematykę spotkania grudniowego: „W kręgu manipulacji słowem w dzisiejszych czasach. Zagrożenie czy szansa?"

 

Zachęcamy STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do włączenia się w działalność w/w „Koła filozoficznego".

 

Opiekunem naukowym „Koła filozoficznego" jest dr Stanisław Ciupka.

 

Koło Naukowe Badań Marketingowych

W grudniu 2018 roku powstało Koło Naukowe Badań Marketingowych.

Opiekunem naukowym ww. koła jest dr Tomasz Rzychoń. Koło naukowe aktualnie zrzesza 13 członków. Główne założenia i realizowane projekty:

- badanie, czy przedsiębiorcy z Bielska-Białej i okolic znają i stosują nowoczesne metody promocji swojej oferty.

- "Nowe osoby z ciekawością badawczą i inicjatywą są w Kole zawsze mile widziane i zapraszane do współpracy, której rezultatem (korzyścią) jest już w trakcie studiów własne portfolio projektów badawczych w dziedzinie marketingu oraz udział w przygotowanych publikacjach naukowych zawierających raporty z projektów badawczych"- poinformował inicjator i opiekun naukowy koła, dr Tomasz Rzychoń.

Kontakt: trzychon@wseh.pl