Start - Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia

Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia

print as PDF

Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia (w przygotowaniu)

przy Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Szkoła jest placówką prowadzącą kształcenie zawodowe dla absolwentów szkoły podstawowej

Oferta na rok szkolny 2024/2025

Kształcimy w zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kierowca mechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Kucharz, cukiernik, piekarz, kelner

 

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Władysława Sikorskiego 4C

Tel. 513 196 538

 

Oferujemy:

 • naukę w kameralnych warunkach w miłej i bezpiecznej atmosferze,
 • realizację podstawy programowej w zakresie ogólnokształcącym i zawodowym,
 • doświadczonych nauczycieli, mistrzów w swoich zawodach,
 • stworzenie warunków, w których wszyscy uczniowie mają szansę przygotować się do zdania egzaminów zawodowych,
 • znakomitą opiekę psychologiczno-pedagogiczną,
 • umożliwienie odbywania praktyki zawodowej u pracodawców,
 • przygotowanie do dorosłości na płaszczyźnie językowej, społecznej, edukacyjnej.

Kandydat na ucznia składa w Dyrekcji Szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie ósmoklasisty,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne,
 • ewentualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

O ostatecznym przyjęciu do Szkoły decyduje rozmowa z Dyrektorem Szkoły.

Rekrutacja uczniów do szkoły trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.