Start - Oferta Edukacyjna - Program integracyjny

Program integracyjny

print as PDF
data: 21 mar 2018 - 12:30

Jak co roku dla studentów z zagranicy Uczelnia przygotowała program modułu zajęć integracyjnych w warunkach wielokulturowości. Zajęcia są nadprogramowe i odbywają się w tygodniu. Studenci, którzy zaliczą końcowe sprawdziany, będą mieli ten fakt odnotowany w suplemencie do dyplomu.

Program kursu obejmuje zajęcia z języka polskiego, angielskiego, kultury i komunikacji. Zajęcia są po to, aby studentom zagranicznym ułatwić wejście w społeczność akademicką.

Zajęcia z języka polskiego odbywają się we wtorki, środy i piątki w godzinach od 15.30 do 17.00, z języka angielskiego w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16.30 do 18.00. Natomiast zajęcia z kultury i komunikacji odbywają się w formie nauczania na odległość, na platformie Moodle.

W zajęciach z języka angielskiego uczestniczą także studenci polscy.