Start - Specjalność film i media

Specjalność film i media

print as PDF

Specjalność film i media to obszar studiów skupiający się na teorii, praktyce i analizie filmu, oraz szeroko pojętej kultury audiowizualnej. Studenci tej specjalności będą mieli możliwość zgłębiania różnorodnych zagadnień związanych z produkcją, reżyserią, scenopisarstwem, montażem i animacją.

Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne nauczane w języku angielskim i polskim metodami tradycyjnymi oraz online. Obejmują też współpracę międzynarodową z ośrodkami filmu i mediów w Europie.

W czasie studiów absolwent zetknie się z praktycznymi możliwościami produkcji krótkich filmów, co da mu możliwość ubiegania się o pracę w instytucjach o profilu wizualnym (produkcja filmów długometrażowych, dokumentalnych i reklamowych).

Poniżej prezentujemy przykłady zajęć dla specjalności film i media:

  1. Historia kina i mediów: Badanie ewolucji filmu, telewizji oraz innych mediów od ich początków do współczesności, analiza kluczowych nurtów, stylów i dzieł.
  2. Teoria filmu i mediów: Zagłębianie się w teoretyczne podstawy filmoznawstwa i medioznawstwa, analiza narracji, symboliki, semiotyki, oraz estetyki audiowizualnej.
  3. Produkcja filmowa i telewizyjna: Praktyczne zajęcia związane z procesem tworzenia filmów i programów telewizyjnych, w tym scenopisarstwo, reżyseria, produkcja, zdjęcia, montaż oraz dźwięk.
  4. Analiza dzieł audiowizualnych: Krytyczna ocena i interpretacja filmów, programów telewizyjnych, reklamy oraz innych form mediów cyfrowych, uwzględniająca aspekty artystyczne, społeczne, kulturowe oraz polityczne.
  5. Kultura audiowizualna: Studiowanie kultury masowej i popularnej, oraz badanie roli mediów w kształtowaniu tożsamości kulturowej i społecznej.
  6. Praktyka zawodowa: Zapewnienie możliwości praktyk, staży oraz współpracy z branżą filmową, telewizyjną oraz reklamową, przygotowujących studentów do pracy w zawodzie.

Specjalność film i media przygotowuje studentów do różnorodnych ścieżek kariery w branży filmowej, telewizyjnej, reklamowej, wydawniczej, oraz innych dziedzinach związanych z produkcją i analizą mediów audiowizualnych. Dodatkowo, umiejętności nabyte podczas studiów mogą być również stosowane w edukacji, krytyce filmowej oraz pracy niezależnej jako twórca treści cyfrowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

*potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o mediach i filmie, a także uczestniczyć w pracy zespołowej, przy praktycznej produkcji obrazów dla potrzeb filmu i mediów,

*posiada umiejętności umożliwiające pracę w wydawnictwach filmowych, redakcjach czasopism na temat filmu i mediów, środkach masowego przekazu i sektorze usług wymagających dobrej znajomości kultury wizualnej,

*po ukończeniu specjalności potrafi zastosować praktyczne aspekty edukacji do organizacji retrospektyw filmowych, festiwali i do produkcji krótkich filmów na potrzeby małego biznesu lub też do pracy przy produkcji filmów.


Sesje informujące o programie, wykładach, wykładowcach i formach zaliczenia zajęć na specjalności film i media

Sesja nr 1: 12 maja 2024 roku, sala nr 10

Prowadząca: Prof. dr hab. Janina Falkowska

Neel Naik, MSC (Portugalia)

Godz. 8:00-9:35

 

Sesja nr 2: 12 maja 2024 roku, sala nr 10

Mgr Adrian Tomaszewski

Godz. 9:45-11:20

 

Sesja nr 3: 8 czerwca 2024 roku, sala nr 4

Dr Grzegorz Dryja

Godz. 8:00-9:35

Instruktorem podczas sesji nr 3 będzie dr Grzegorz Dryja, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego prezentacja będzie na temat budowy scenariusza i będzie polegała między innymi na dyskusji nad pomysłem studentów na krótki film.

Dostęp zdalny do każdej z sesji

Prowadzący zajęcia w ramach specjalności

Profesor Janina Falkowska jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Western Ontario w Kanadzie, oraz profesorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w historii i teorii kina. Jest autorką dwóch książek o Andrzeju Wajdzie oraz redaktorem dwóch książek na temat kina wschodnio-europejskiego w języku angielskim. Na swoim koncie profesor Falkowska ma również ponad trzydzieści artykułów i rozdziałów książek na temat kina i teorii filmu w wydawnictwach polskich i anglosaskich. Jest też organizatorem trzech międzynarodowych konferencji oraz głównym koordynatorem dwóch projektów naukowych. W 2016 roku Profesor Falkowska zorganizowała międzynarodową konferencję na temat małych kinematografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w kooperacji z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Stoi ona też na czele międzynarodowego projektu organizującego coroczne konferencje na ten temat na całym świecie. W roku 2022 zorganizowała międzynarodową konferencję pt. Totalitaryzm w Literaturze i Filmie wraz z Prof. Lenuta Giukin z University Oswego, New York, USA na terenie i przy udziale WSEH w Bielsku-Bialej.

Obecnie Prof. Falkowska zajmuje się antropologią kultury, kulturą amerykańską w jej aspekcie wizualnym, teoria kultury i mediów, globalizacja w literaturze anglosaskiej i w filmie oraz migracja w tychże.

 

Moim marzeniem jest ustanowienie osobnej specjalności Film and Media Studies w języku polskim i angielskim na Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała ma bogate tradycje artystyczne i jest miejscem, gdzie powstało kultowe Studio Filmów Rysunkowych. Oferujemy wykłady na temat historii i estetyki filmu w formie konkretnych wykładów, dyskusji i praktycznych projektów. Przy pomocy świetnych teoretyków i praktyków kina i mediów w kraju i za granicą rozpoczniemy tę fascynującą specjalność na przyjaznej i pomocnej uczelni.

Zapraszamy, Prof. WSEH Janina Falkowska

Neel Naik skończył studia na Wydziale Architektury CEPT (Ahmedabad, Gujarat, India), a następnie ukończył studia magisterskie na Wydziale Filmu i Produkcji Filmowej w Bristolu, w Wielkiej Brytanii oraz na Wydziale Filmu i Produkcji Audiowizualnej w Castelo Branco na IPCB. Obecnie Neel Naik kończy studia doktoranckie w zakresie Sztuki Mediów na uniwersytecie BEIRA INTERIOR i jest również pracownikiem naukowym LABCOM na uniwersytecie Beira Interior, Instytut Politechniki w Tomar.

Neel Naik ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia jako dyrektor artystyczny i producent filmów oraz jako wykładowca na uczelniach wyższych. W zakres jego wiedzy i umiejętności wchodzą produkcja, reżyseria, kinematografia oraz montaż filmów. Obecnie Neel Naik jest adiunktem na Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych (ESART IPCB) w Castelo Branco w Portugalii, gdzie uczy podstaw fotografii, kinematografii, montażu, reżyserii i zasad produkcji przekazu audiowizualnego. Neel Naik jest doświadczonym profesjonalistą na czele RA Atelier, wszechstronnej firmy producenckiej specjalizującej się w produkcji filmów, TV i nowych mediach. Firma stworzyła 150 projektów na różnych kontynentach, miedzy innymi filmy edukacyjne, dokumentalne, filmy korporacyjne i filmy krótkometrażowe.

Filmik autorstwa pana Neela Naika. Obrazuje on jego kreatywność i doświadczenia edytorskie.

Stopień naukowy:

Doktor kulturoznawstwa, filmoznawca.

Zakres zainteresowań zawodowych i naukowych: 

Szeroko rozumiana kultura i komunikacja: kino, literatura, muzyka. Formy i cele narracji (od mitów po komiksy), ewolucja i budowa tekstów i znaków kulturowych (szczególnie języka filmowego).

Kilka słów do kandydatów:

W trakcie zajęć napiszemy razem scenariusz filmu fabularnego.

Tytuł naukowy:

Magister.

Zakres zainteresowań zawodowych i naukowych: 

Grafika, design, UX/UI, animacja, ilustracja, copywriting/storytelling.

Tworzenie. Łączenie obrazu, słowa i dźwięku.

Kreatywność projektowa i życiowa.

Pozostałe informacje:

Designer, ilustrator, muzyk, przedsiębiorca, wykładowca.

Praktyk reklamy z wieloletnim doświadczeniem. Kreator treści, pasjonat tworzenia, projektowania, typografii, kompozycji, technologii, ergonomii (UX,UI), łączenia obrazu, słowa i dźwięku.

Doświadczenie zdobywane m.in. w międzynarodowych agencjach reklamowych: Ogilvy, Young & Rubicam, Wunderman.

Autor książek: "Książeczka zdrowia copywritera" (wyd. Onepress 2006) oraz "Reklamowa Gra w słowa".

Nagrody: Złote Orły, Boomerang, Golden Arrow.

Zrealizowane projekty m.in. dla: Generali, BOLS, Philip Morris, Porsche, KFC, Mastercook, IBM, Mattel, Leroy Merlin, Drogerie Natura, Boehringer Ingelheim, Kamis , Heyah, Królewskie, Diageo, Premium Club, Era GSM, Nivea,  Masterfoods, Palmolive i in.