Start - Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

print as PDF

 

„Bądź sobą – szukaj własnych dróg”

Janusz Korczak

 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Bielsku-Białej

przy Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

 

Szkoła jest placówką prowadzącą kształcenie specjalne dla młodzieży w normie intelektualnej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z następującymi niepełnosprawnościami:

 1. z autyzmem, w tym zespołem Aspergera;
 2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 3. z afazją.

 

Oferta na rok szkolny 2024/25

 • profil matematyczno-informatyczny z rozszerzonym językiem angielskim
 • profil humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim

 

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Władysława Sikorskiego 4A

Tel. 513 196 538

 

Oferujemy:

 • naukę w kameralnych warunkach w miłej i bezpiecznej atmosferze,
 • realizację podstawy programowej w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego,
 • stworzenie warunków, w których wszyscy uczniowie mają szansę przygotować się do zdania egzaminów maturalnych,
 • przygotowanie do dorosłości na płaszczyźnie językowej, społecznej, edukacyjnej,
 • możliwość udziału w wykładach dla studentów,
 • znakomitą opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Kandydat na ucznia składa w Dyrekcji Szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Szkoły),
 • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie ósmoklasisty,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne.

O ostatecznym przyjęciu do Szkoły decyduje rozmowa z Dyrektorem Szkoły.

Rekrutacja uczniów do szkoły trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.