Start - Badania Naukowe I Konferencje - Badania naukowe

Badania naukowe

print as PDF

Sprawdź, jakie badania naukowe prowadzimy. Szczegóły pokazują się po "kliknięciu" w nazwę badania naukowego.

lp opis kierownik projektu data
Talent City: uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej WSEH i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach

Główne cele badawcze: opracowanie w toku oddelegowań osób z uczelni do przedsiębiorstw metodyki proinnowacyjnej współpracy pomiędzy sferą nauki i sferą biznesu dla realizacji mechanizmu Talent City trwale uatrakcyjniającego ofertę uczelni wyższych po zakończeniu projektu.

dr Tomasz Rzychoń
Od 01 wrz 2024 do 30 cze 2026
FresherAl: opracowanie oprogramowania SI kontrolującego i usprawniającego proces sprzątania wnętrz, z potwierdzeniem eksperymentalnym w toku prac laboratoryjnych

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzących do opracowania FresherAl, innowacyjnego w skali międzynarodowej, opartego na sztucznej inteligencji, systemu kontroli i usprawniania procesu sprzątania wnętrz dla zarządców nieruchomości.

dr Tomasz Rzychoń
Od 01 lip 2024 do 30 lis 2026
Kształtowanie wyników finansowych jednostek sektora ochrony zdrowia z uwzględnieniem okresu pandemii COVID-19 - przykład Polski

Celem badań jest prezentacja aktualnej sytuacji finansowej szpitali publicznych w Polsce oraz analiza danych finansowych dotyczących osiąganych wyników finansowych przez publiczne podmioty lecznicze w Polsce oraz dokonanie oceny bieżącej sytuacji szpitali publicznych w Polsce uwzględniając okres trwania pandemii COVD-19

dr Wioletta Świeboda
Od 01 sty 2024 do 30 cze 2024
Pozapłacowe czynniki motywacyjne

Główne cele badawcze:

1. Aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w zakresie zarządzania organizacją.

2. Aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w zakresie pozapłacowych czynników motywacyjnych.

4. Zapoznanie się z praktykami w zastosowaniu motywatorów pozapłacowych.

dr inż. Antoni Domagała
Od 01 gru 2023 do 30 cze 2024
Zarządzanie zmianą w organizacji

Główne cele badawcze:

- zmiana jako szczególna faza w życiu organizacji,

- poznanie specyfiki zarządzania zmianą w organizacji,

- identyfikacja szczególnych cech organizacji w warunkach zmiany,

- określenie roli, miejsca i rangi psychologii zarządzania w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji,

- wskazanie czynników o charakterze społecznym, głównie psychologicznym, od których zależy wprowadzenie zmiany.

dr Mirosław Laszczak
Od 07 paź 2023 do 30 cze 2024
Współczesna rola i zadania samorządu terytorialnego

Główne cele projektu:

1. Określenie współczesnej roli samorządu terytorialnego jako formy władzy publicznej.

2. Analiza bieżących problemów związanych z finansowaniem samorządu terytorialnego.

3. Określenie wyzwań globalnych przed jakimi stoi samorząd terytorialny w czasach kryzysu.

4. Problemy i wyzwania zarządzania finansami publicznymi.

5. Określenie odpowiedzialności społecznej samorządów.

dr Wioletta Świeboda
Od 01 lip 2023 do 29 lut 2024
Aktualne trendy w zarządzaniu kosztami gospodarstw domowych

Celem badań jest prezentacja wybranych aspektów dotyczących przedstawienia istoty pojęcia gospodarstwa domowego oraz zarządzania kosztami gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym, a także prezentacja i analiza danych pierwotnych oraz wtórnych dotyczących zachowań i prognoz w obszarze planowania wydatków Polaków w zarządzaniu finansami osobistymi, wysokości posiadanych oszczędności oraz analiza poziomu zadłużenia gospodarstw domowych w latach 2015-2022 r. oraz w bieżącym 2023 r., w którym zostaną przeprowadzone badania ankietowe.

dr Wioletta Świeboda
Od 01 cze 2023 do 29 lut 2024
Ocena wykorzystania modeli dyskryminacyjnych dla polskich przedsiębiorstw zajmujących się wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Celem badań jest zweryfikowanie użyteczności wykorzystywanych dotychczas wybranych modeli dyskryminacyjnych do prognozowania upadłości przedsiębiorstw zajmujących się wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych.

dr Wioletta Świeboda
Od 01 cze 2023 do 29 lut 2024
Świat w kryzysie.... I co dalej....

Główne cele badawcze:

- filozoficzne podstawy kultury europejskiej,

- renesans; przełom kartezjański - cogito,

- oświecenie,

- nowożytny Rozum i jego dylematy,

- Kant, Fichte, Hegel, Marks,

- totalitaryzm, komunizm, faszyzm.

prof. dr hab. Wojciech Kaute
Od 01 maj 2023 do 30 cze 2025
Wybrane aspekty kształcenia językowego, uczenia się i akwizycji języków obcych

Główne cele badawcze:

1. Badanie możliwości rozwijania autonomii osób uczących się języków obcych, również z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (You Tube, Moodle, Duolingo, itp.).

2. Badanie oczekiwań studentów pierwszego roku filologii angielskiej w stosunku do programu studiów filologicznych, umiejętności, które chcieliby nabyć, itp.

3. Badanie możliwości, jak również ograniczeń wykorzystywania platformy Moodle w nauczaniu języków obcych.

dr Teresa Włosowicz
Od 01 kwi 2023 do 30 kwi 2024
Zarządzanie i logistyka w XXI wieku

Celem projektu jest:

- realizowanie badań ilościowych i jakościowych dotyczących współczesnych problemów z obszarów ekonomii i zarządzania,

- wydanie monografii naukowej pod tym samym tytułem.

dr Magdalena Kóska-Wolny
Od 01 lut 2023 do 30 cze 2024
Makroekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju

Główne cele badawcze:

- systematyzacja koncepcji i narzędzi zrównoważonego rozwoju na poziomie polityki makroekonomicznej,

- analiza gospodarki światowej w kontekście zrównoważonego rozwoju,

- analiza możliwości współpracy Polski i Ukrainy na rzecz zrównoważonego rozwoju,

- odbudowa Ukrainy w oparciu o zrównoważony rozwój,

- przemyślenie kwestii bezpieczeństwa (ekonomicznego, energetycznego, środowiskowego) w wyniku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i kraje UE,

dr hab. Liubov Zharova
Od 01 sty 2023 do 31 gru 2028
Contemporary Financial Diplomacy

The purpose is to scientifically argue the need to apply the concept of "financial diplomacy" in scientific circulation; based on the logic of methodological monism, to reveal the interdisciplinary nature of financial diplomacy as a new independent object of economic diplomacy, which requires deepening the conceptual foundations and expanding its application in practice.

dr hab. Zoriana Lutsyshyn
Od 01 sty 2023 do 31 gru 2024
Kierunki zmian sektora ochrony zdrowia - szanse i zagrożenia

Celem projektu jest przybliżenie aktualnych osiągnięć i postępu medycyny, dyskusja na temat wyzwań jakie stawia ochrona zdrowia, jak również przedstawienie wyników badań, obejmujących bieżące problemy związane z jej funkcjonowaniem, dotyczących zarówno obszaru zarządzania jak i finansowania sektora ochrony zdrowia w Polsce.

dr Wioletta Świeboda
Od 01 sty 2023 do 30 kwi 2023
Kryzys w organizacji

Główne cele badawcze:

- poznanie cech charakterystycznych kryzysu w organizacji,

- identyfikacja struktury kryzysu i warunków jego eskalacji,

- ustalenie warunków, w których kryzys staje się szansą rozwojową,

- wskazanie, jak kryzys oddziałuje na zarządzanie organizacją i na procesy poznawcze samych zarządzających.

dr Mirosław Laszczak
Od 01 paź 2022 do 30 wrz 2023
Garaże24 - rewolucyjny system IT dla właścicieli wynajmujących garaże

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacji produktowej na poziomie międzynarodowym - systemu IT dla właścicieli wynajmujących garaże. System będzie działać w oparciu o autorskie metody programistyczne oraz na podstawie autorskich metod sterowania urządzeniami w garażu stanowiącymi część hardware'ową systemu.

dr Tomasz Rzychoń, dr Bartosz Olma
Od 01 sty 2022 do 30 wrz 2023
Wyzwania zarządzania wobec nowych sposobów świadczenia pracy

Główne cele badawcze:

- określenie tempa zmian wprowadzania nowych sposobów świadczenia pracy (w tym przede wszystkim pracy zdalnej) w obszarze wytwarzania oprogramowania,

- oznaczenie wpływu pracy zdalnej na wydajność pracowników,

- oszacowanie wpływu pracy zdalnej na ryzyko w kontekście wytwarzania oprogramowania,

- wpływ pracy zdalnej na sytuację na rynku pracy w obszarze IT – problem niedopasowania umiejętności.

Dr Konrad Bartas
Od 01 sie 2021 do 31 gru 2021
Book project: Mourning and melancholia - Fractured families in European cinemas in the age of globalization

Celem projektu jest podsumowanie teoretycznych i historycznych pojęć zjawiska melancholii w teorii i sztuce.

Dr hab. Janina Falkowska
Od 06 lip 2021 do 05 lip 2023
Ochrona własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa - przewodnik w innowacyjnych przedsięwzięciach gospodarczych

Główne cele badawcze:
- innowacje w gospodarce,
- zakresy ochrony,
- środki ochrony własności intelektualnej i tajemnicy przedsiębiorstwa.

dr Bartosz Olma
Od 10 cze 2021 do 09 cze 2023
Europa – nowożytność – post-nowożytność

Główne cele badawcze projektu:

- analiza podstaw kultury chrześcijańskiej,

- przełom nowożytny, Polska wobec nowożytności,

- post-nowożytność,

- Polska w świecie post, tradycja i perspektywy.

Prof. dr hab. Wojciech Kaute
Od 15 maj 2021 do 30 cze 2022
E-administracja wobec rzeczywistości

Projekt ma na celu wykazanie wpływu rozwoju e-administracji na standardy obsługi interesanta wypracowane na podstawie zasad ogólnych k.p.a. oraz określenie relacji postanowień zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji do zasad etyki urzędniczej w kontekście elektronicznego załatwiania spraw.

Dr Mirosław Wątroba
Od 10 maj 2021 do 30 kwi 2023
Rozwój zasobów ludzkich, jako element rozwoju organizacji

Celem badawczym projektu jest udowodnienie, że rozwój zasobów ludzkich, ich dobór, szkolenie oraz kształtowanie postaw mają istotny wpływ na rozwój całej organizacji.

Dr Maria Koniusz
Od 10 maj 2021 do 31 gru 2021
E-commerce w Polsce

Projekt ma na celu przedstawienie specyfiki rynku e-commerce oraz ukazanie perspektyw rozwoju e-commerce w Polsce.

Mgr Tomasz Sobel
Od 05 maj 2021 do 30 kwi 2023
Zrównoważona mobilność w aglomeracji miejskiej

Główne cele badawcze:

- określenie stopnia zrównoważonego rozwoju transportu na badanym obszarze,

- zdefiniowanie jakości zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla mieszkańców,

- możliwości zmiany preferencji osób korzystających z transportu indywidualnego na transport zbiorowy (miejski, podmiejski – autobusowy, kolejowy, rowerowy),

- wpływ ograniczenia wjazdu do centrów miast na zmianę preferencji,

- określenie czynników wpływających na wzrost mobilności a Aglomeracji Bielskiej,

Mgr Damian Szymanek
Od 05 maj 2021 do 31 paź 2021
Wybrane aspekty kształcenia językowego

Główne cele badawcze projektu to:

- trudności napotykane przez studentów zagranicznych uczących się języka polskiego jako obcego,

- powody rezygnacji ze studiów w dziedzinie filologii angielskiej,

- rola nauczania języków obcych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,

- łączenie nauczania języków obcych z nauczaniem wartości,

- wykorzystanie aplikacji Duolingo w uczeniu się języków obcych podczas pandemii,

- rola promotora w rozwijaniu umiejętności badawczych i językowych studentów filologii,

Dr Teresa Włosowicz
Od 15 kwi 2021 do 31 gru 2022
Rozwój przedsiębiorczości oraz nowe trendy w logistyce a pandemia

Główne cele badawcze:

- analiza uwarunkowań sukcesu oraz możliwości rozwiązania problemów firmy w kontekście wyzwań pandemii

- analiza skutków pandemii w wybranych branżach

- analiza dotychczasowych trendów w logistyce przed i w czasie pandemii

Dr Jolanta Kubicka
Od 15 kwi 2021 do 30 wrz 2021
Ekonomiczne i prawne mechanizmy wykorzystania energii ze źródeł wtórnych

Główne cele badawcze:

- studium ekonomicznej i prawnej natury   eksploatacji źródeł wtórnych, treść, stan prawnych regulacji  stosunków w tym obszarze,
- usystematyzowanie ekonomicznych i prawnych mechanizmów użycia źródeł wtórnych w produkcji energii,
- opracowanie systemu cech (organizacyjnych, funkcjonalnych ekonomicznych i prawnych) dla pozyskania źródeł wtórnych do obiegu ekonomicznego,
- określenie cech zapewnienia prawnych rozwiązań dla różnych rodzajów źródeł wtórnych w sektorze energetycznym.

Dr hab. Liubov Zharova
Od 09 kwi 2021 do 30 kwi 2022
Strategie rozwoju innowacji

Głównym celem badawczym projektu jest rozwój i uzasadnienie naukowe metodologicznych i teoretycznych fundamentów organizacyjnych i gospodarczych tworzenia i wdrażania strategii innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw, przemysłu i gospodarki.

Prof. dr hab. Sergii Illiashenko
Od 01 sty 2021 do 31 gru 2023
Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Celem projektu jest realizowanie badań ilościowych i jakościowych dotyczących współczesnych problemów z obszarów ekonomii i zarządzania.

Dr Magdalena Kóska-Wolny
Od 01 gru 2020 do 30 cze 2021
Badanie społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach

Celem pracy jest zbadanie zainteresowania tematem społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze MŚP w Polsce.

Dr inż. Ignacy Józkowicz
Od 01 gru 2020 do 31 maj 2021
Intuicyjny charakter wyborów strategicznych

Celem projektu jest stworzenie definicji, czym jest intuicja w zarządzaniu, wykazanie sposobu, w jaki intuicja przenika do procesów myślowych decydentów oraz wykazanie w oparciu o indukcyjną metodę badawczą, wpływu myślenia intuicyjnego na decyzje inwestycyjne.

Dr Mirosław Laszczak
Od 01 paź 2020 do 30 kwi 2021
Medycyna, zdrowie a styl życia. Człowiek wobec wyzwań w XXI wieku

Celem projektu jest realizowanie badań ilościowych i jakościowych dotyczących szeroko rozumianej problematyki medycyny i zdrowia oraz uzyskanie wiedzy na temat czynników wpływających na styl życia człowieka.

Mgr Wioletta Świeboda
Od 01 lip 2020 do 30 wrz 2020
Ekonomia i finanse w XXI wieku

Celem projektu jest realizowanie badań ilościowych i jakościowych związanych z problemami ekonomii i finansów w XXI wieku.

Mgr Wioletta Świeboda
Od 01 lut 2020 do 30 wrz 2020
Managerial support of sustainable development

Główne cele badawcze projektu to:

- analiza luki w  problemach związanych ze zrównoważonym rozwojem  w zakresie badań na poziomie zarządzania (identyfikacja poziomów, regionów i podmiotów lokalnych),
- systematyzacja problemów, identyfikacja sposobów  rozwiązania,
- zespół narzędzi dla wspomagania zrównoważonego rozwoju  z poziomu zarządczego
- rekomendacje i publikacja rezultatów.

Dr hab. Liubov Zharova
Od 05 sty 2019 do 31 gru 2020
Finanse islamskie w rekonfigurowanej architekturze światowego systemu finansowego

Głównym celem badawczym jest zbadanie warunków wstępnych do rekonfiguracji globalnego systemu finansowego w kontekście globalizacji

Dr hab. Zoriana Lutsyshyn, prof. WSEH
Od 04 sty 2019 do 31 gru 2020
Doskonalenie polityki proekologicznej społeczności lokalnych na podstawie technologii geoinformacyjnych

Celem badań jest weryfikacja najbardziej skutecznych mechanizmów ekonomicznych w realizacji polityki  proekologicznej społeczności lokalnych, efektywność których opiera się na stymulacji i zachęcaniu do realizacji racjonalnego wykorzystania zasobów w oparciu o doświadczenie Polski oraz Ukrainy.

Dr hab. Liubov Zharova
Od 05 sty 2018 do 31 gru 2019
Burzenie stereotypów kulturowych

Projekt ma celu rozbudzenie ciekawości innych kultur oraz chęci ich poznawania dla lepszego współistnienia w globalnym świecie oraz na globalnym rynku pracy.

mgr Elżbieta Jaszczurowska pod opieką naukową dr hab. Janiny Falkowskiej, prof. WSEH
01 lis 2017
Metodyczne podejścia do oceny zagrożeń ekonomiczno-ekologicznych w działalności gospodarczej

Celem projektu jest opracowanie zasad obliczenia prawdopodobieństwa ryzyka ekonomiczno-ekologicznego oraz jego wpływu na działalność gospodarczą przedsiębiorstwa jako ważnego narzędzia zarządzania stratami ekonomiczno-ekologicznymi podmiotów gospodarczych.

dr hab. Olena Sadchenko, prof. WSEH
01 sty 2017
Opracowanie organizacyjno-ekonomicznego mechanizmu kształtowania sprzyjającego środowisku innowacyjnemu

Projekt ma na celu znalezienie rozwiązania problemu zapewnienia ekonomicznego rozwoju zrównoważonego rozwoju w zakresie koncepcji innowacyjnego wyprzedzenia. Jako efektywny kierunek rozwiązania zaproponowano opracowanie mechanizmu kształtowania korzystnego pod względem innowacyjnym środowiska w celu intensyfikacji przejścia podmiotów gospodarczych na rozwój innowacyjny

prof. dr hab. Sergii Illiashenko
01 paź 2016
Ocena skuteczności i efektywności rekrutacji na stanowiska menedżerskie w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza

Projekt dotyczy skutecznej i efektywnej rekrutacji na stanowiska menedżerskie, w tym:
a) rozróżnienie pojęć skuteczności i efektywności rekrutacji,
b) metody i narzędzia rekrutacji na stanowisko menedżerskie,
c) profesjonalizm rekrutacji,
d) zdolność weryfikacji wiedzy kandydatów przez rekruterów pod kątem jej praktycznego zastosowania,
e) innowacje w procesie rekrutacji,
f) kontekst i funkcjonujące w literaturze przedmiotu interpretacje pojęcia menedżera (np. menedżer a lider - rozróżnienie osobowości),

dr Katarzyna Zięba
Od 01 kwi 2016 do 31 gru 2016
Młodzi z POWERem do pracy

Problematyka badawcza projektu obejmuje:
a) zjawisko NEET jako wyzwanie dla współczesnego rynku pracy i systemu edukacji,
b) sytuację młodych kobiet (w wieku 25-29) na polskim rynku pracy,
c) rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych,
d) wpływ instytucji otoczenia biznesu/instytucji edukacyjnych na sytuację osób młodych na rynku pracy,
e) uregulowanie prawne dotyczące wsparcia osób młodych na rynku pracy,
f) rodzaje współczesnych form wsparcia dla młodych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

dr Katarzyna Zięba
Od 01 cze 2015 do 31 gru 2016
Bez barier, bez granic

Główne cele badawcze:
a) źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw,
b) finanse i rachunkowość finansowa,
c) finanse i rachunkowość zarządcza,
d) wykorzystanie IAS/IFRS w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wpływ na pomiar ich produkcyjności,
e) analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw,
f) ekologia bez granic,
g) społeczna odpowiedzialność.

dr hab. Eva Sikorova, prof. WSEH
Od 01 sty 2015 do 01 gru 2016
Współczesne kino wobec problemów politycznych i społecznych

Głównym celem projektu jest przedstawienie problemów politycznych i społecznych związanych z kinem.

dr hab. Janina Falkowska, prof. WSEH
Od 01 paź 2014 do 01 paź 2016
Śląski Klaster Edukacji

Celem projektu jest przeprowadzenie badań w zakresie:
a) identyfikacji potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych przedsiębiorstw z regionu województwa śląskiego z zastosowaniem innowacyjnych metod uczenia oraz rozpoznania postrzeganych barier i korzyści zastosowania tych metod w badanych przedsiębiorstwach,
b) badań synergii pomiędzy dostępną na rynku ofertą edukacyjną a kierunkami rozwoju technologii wdrażanych programem rozwoju technologii WSL 2010-2020,
c) bilansu strategicznego regionu w zakresie warunków i możliwości rozwoju klastra edukacyjnego (branży edukacyjnej).

dr Beata Kupiec-Teahan
04 sty 2014
Młodzi na start

Projekt poświęcony jest problematyce bezrobocia wśród młodych, w tym:
a) sytuacji na krajowym/międzynarodowym rynku pracy dotyczącym osób młodych,
b) formom zatrudnienia osób młodych,
c) zjawiskom patologicznym występującym wśród młodych w związku z brakiem zatrudnienia,
d) zanikaniu aktywności zawodowej, w tym również twórczej wśród osób młodych,
e) efektywnym i skutecznym metodom oraz programom przeciwdziałania bezrobociu wśród osób młodych.

dr Katarzyna Zięba
10 gru 2013
Funkcje, rodzaje i wzorce kodeksów etycznych

Projekt obejmuje badania nad funkcją powtórzenia zapisów prawa oraz zapisów zgodnych z obowiązującymi normami moralnymi w kodeksach etycznych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem roli podmiotu i jego charakterystyki.

dr Witold Marzęda
11 lis 2013
Ekologia bez granic

Główne cele badawcze projektu to:
a) ekologiczne sposoby finansowania odnawialnych środków energetycznych,
b) społeczne cele odnawiania środków energetycznych,
c) edukacja w zakresie środków energetycznych.

dr hab. Eva Sikorova, prof. WSEH
01 lis 2013
Teoretyczne i stosowane aspekty zrównoważonego rozwoju firmy, terytorium i społeczeństwa

Rozwój nowych i doskonalenie istniejących teoretycznych i stosowanych zasad zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, terytorium i społeczeństwa w warunkach zmieniających środowisko zewnętrzne.

prof. dr hab. Olha Prokopenko
10 sty 2013
Postmodernism Revisited: A Report on the Literature of Replenisment

Celem projektu jest:
a) przegląd teorii postmodernistycznych od lat 70-tych,
b) analiza terminu postmodernizm w odniesieniu do prozy amerykańskiej,
c) przegląd przez historyczne i narodowe podejście do postmodernizmu na podstawie literatury amerykańskiej.

dr Cristina Garrigos, prof. WSEH
10 sty 2013
Literacki obraz Śląska w twórczości prozatorskiej pisarza Arnolda Zweiga

Głównym tematem badawczym projektu jest obraz Śląska ukazany w utworach literackich – powieściach i nowelach – pisarza Arnolda Zweiga ora odniesienie do zawartych w nich elementów autobiograficznych.

dr Krzysztof Kłosowicz
10 sty 2013
Elementy analizy korelacji i regresji

Projekt służy zebraniu wszystkich narzędzi badawczych i podsumowaniu metod analizy korelacji i regresji.

dr Bronisław Ortyl
10 sty 2013
Ocena wpływu efektywnego gospodarowania kapitałem ludzkim na rezultaty pracy pracowników wiedzy (na przykładzie wybranych organizacji)

Głównym celem projektu jest efektywne gospodarowanie kapitałem ludzkim, w tym:
a) rodzaje kapitału ludzkiego,
b) sposoby gospodarowania kapitałem ludzkim,
c) kontekst i funkcjonujące interpretacje pojęcia pracownika wiedzy,
d) kluczowe procesy zarządzania wiedzą pracowników, profesjonalistów, osób utalentowanych/twórczych,
e) lokalizacja w/w kategorii pracowników w łańcuchu tworzenia wartości organizacji,
f) motywacja wewnętrzna (samoistna, autoteliczna) pracowników wiedzy,

dr Katarzyna Zięba
10 sty 2013
Czynniki sukcesu lub porażki projektu doradczego

Celem projektu jest zdobycie wiedzy, która umożliwiałaby pełne dopasowanie innowacyjnych produktów klastra do wymagań rynku oraz odpowiedź na następujące pytania:
a) znaczenie kompetencji miękkich ekspertów w procesie świadczenie usług doradczych,
b) jakie elementy wpływają na budowanie wizerunku i marki firmy doradczej,
c) jakie czynniki wpływają na możliwość dostosowania usług do potrzeb klienta,
d) co wpływa na nawiązanie i utrzymanie długoterminowych relacji biznesowych w zakresie świadczenia usług doradczych, a co wpływa na zerwanie tych relacji,

prof. dr hab. Sergii Illiashenko
10 sty 2013
Determinanty pozytywnej oceny świadczonej usługi doradczej

Projekt obejmuje badania pod kątem identyfikacji potrzeb odbiorców usług doradczych z zastosowaniem innowacyjnych metod obsługi klienta w tym metod i technik świadczenia usług doradczych/konsultingowych na odległość z użyciem innowacyjnych narzędzi informatycznych na podstawie nabytych danych do analizy desk research.

prof. dr hab. Sergii Illiashenko
10 sty 2013
Tworzenie innowacyjnych metodologii marketingu usług edukacyjnych

Projekt obejmuje opracowanie i udoskonalenie innowacyjnych metodologii marketingu usług edukacyjnych oraz procesu wdrażania usług edukacyjnych.

prof. dr hab. Olha Prokopenko
10 sty 2013
Opracowanie podstaw naukowych i metodologicznych innowacyjnego zrównoważonego rozwoju systemów gospodarczych

Rozwój nowych i doskonalenie istniejących teoretycznych podstaw naukowych oraz metodologicznego innowacyjnego zrównoważonego rozwoju systemów gospodarczych.

prof. dr hab. Olha Prokopenko
10 sty 2013
Teoretyczne doskonalenie podstaw naukowych i metodologicznych systemów społeczno-gospodarczych w zglobalizowanej przestrzeni gospodarczej

Pogłębienie teoretycznych i metodologicznych fundamentów naukowych dla rozwoju systemów społeczno-gospodarczych w zglobalizowanej przestrzeni.

prof. dr hab. Olha Prokopenko
10 sty 2013
Opracowanie organizacyjno-ekonomicznego mechanizmu zarządzania strategiami innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa

Opracowanie i naukowe wyjaśnienie podstaw mechanizmu zarządzania strategiami innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o skoordynowane współdziałanie ich innowacyjnej i marketingowej działalności z uwzględnieniem tendencji i tempa rozwoju postępu naukowo-technicznego oraz wywołanych przez to zmian warunków środowiska zewnętrznego.

prof. dr hab. Sergii Illiashenko
10 sty 2013
Wskaźniki regionalne zrównoważonego rozwoju

Opracowanie metodologii, techniki i zaleceń dla praktycznej realizacji regionalnych wskaźników zrównoważonego rozwoju.

prof. dr hab. Ievgen Khlobystov
10 sty 2013
Biznes ekologiczny i usprawnianie wykorzystania środowiska

Celem projektu jest opracowanie teoretycznych podstaw interakcji społeczno-ekologicznych i ekonomicznych środowiska oraz przedstawienie procesów ekologizacji biznesu w oparciu o usprawnienie środowiska.

prof. dr hab. Olena Sadchenko
Od 01 sty 2013 do 30 wrz 2016
Zespół badawczy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

Celem projektu jest omówienie takich problemów jak:
a) współczesna myśl humanistyczna, reforma edukacji, a koncepcje funkcjonowania społeczeństw,
b) media i język w świecie zglobalizowanym: „wschodnie” i „zachodnie” systemy komunikacji,
c) postrukturalizm, a kondycja współczesna kultury – język i i styl literacki
w kontekstach lokalnym i globalnym.

prof. dr hab. Zbigniew Białas
10 sty 2012
Zespół badawczy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

Główny temat badawczy projektu: „Między lojalnością a globalizmem: literatura i kultura doby nowoczesnej i ponowoczesnej“.

prof. dr hab. Zbigniew Białas
10 sty 2010
Zarządzanie organizacją
prof. dr hab. Eugeniusz Krzemień
10 sty 2010
Rynek pracy
dr hab. Jan Wnuk, prof. WSEH
10 sty 2010
Managing the organization. Chosen problems of theory
dr Joanna Dzieńdziora
10 sty 2010
Nowoczesne koncepcje zarządzania
prof. dr hab. Teodor Kramer
10 sty 2010
Zespół badawczy językoznawstwa ogólnego i stosowanego
Główny temat badawczy projektu: „Gramatyka kontrastywna w konstrukcjach”.
10 sty 2010
Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

W ramach projektu analizie poddano następujące zagadnienia:
a) kierunki rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem,
b) wybrane czynniki rozwoju współczesnych przedsiębiorstw,
c) ryzyko a bezpieczeństwo rozwoju współczesnych przedsiębiorstw.

dr hab. Jan Wnuk, prof. WSEH
10 sty 2009
Zespół badawczy językoznawstwa ogólnego i stosowanego

Prace w zakresie projektu koncentrują się wokół tematyki związanej z językoznawczymi i kognitywnymi podstawami badań nad językiem.

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
10 sty 2009
Zespół badawczy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

Prace badawcze w ramach projektu prowadzone były na temat „Mozaika tożsamości. Kartografia kultur europejskich w literaturze”.

prof. dr hab. Zbigniew Białas
10 sty 2009
Współczesne koncepcje i strategie zarządzania
dr hab. Jan Wnuk, prof. WSEH
10 sty 2009
Zespół badawczy językoznawstwa ogólnego i stosowanego

Projekt obejmuje badania na temat:
a) problemu akwizycji języka obcego,
b) badania nad teorią i praktyką tłumaczenia,
c) współczesne badania językoznawcze.

dr Marek Bielski
10 sty 2008
Zespół badawczy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

Projekt obejmuje problematykę z zakresu badań nad etnicznymi uwarunkowaniami literatury i kultury, problematykę kulturowej globalizacji, problematykę budowania znaczeń literackich oraz dyskursywności.

prof. dr hab. Zbigniew Białas
10 sty 2008
Nowoczesne tendencje w zarządzaniu

Projekt badawczy obejmuje trzy nurty:
a) globalne aspekty zarządzania,
b) problemy sektora publicznego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego,
c) wybrane problemy zarządzania organizacjami.

dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. WSEH
10 sty 2008
Zespół badawczy językoznawstwa ogólnego i stosowanego

Prace w zakresie tego projektu obejmują badania na temat: pragmatyki, analizy dyskursu, kognitywizmu oraz psycholingwistycznych aspektów badań nad językiem.

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
10 sty 2007
Zespół badawczy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

Projekt obejmuje prace badawcze z zakresu historii literatury angielskiej i amerykańskiej, teorii literatury, badań interdyscyplinarnych i komparystyki

prof. dr hab. Zbigniew Białas
10 sty 2007
Funkcjonowanie organizacji non-profit
dr hab. Andrzej Chodyński, prof. WSEH
10 sty 1999
Rozwój organizacji
prof. dr hab. Marian Huczek
10 sty 1999
Integracja europejska – aspekty finansowe
prof. dr hab. Joanna Żabińska
10 sty 1998
Funkcjonowanie organizacji
prof. dr hab. Marian Huczek
10 sty 1997