Start - Badania Naukowe I Konferencje - Konferencje

Konferencje

print as PDF

Poniżej lista konferencji naukowych. Szczegóły pokazują się po "kliknięciu" w nazwę konferencji.

Legenda:

 • O – uczelnia to organizator konferencji,
 • W – uczelnia to współorganizator konferencji,
 • Z – udział pracowników i/lub studentów uczelni w konferencji zewnętrznej.
lp opis lokalizacja data typ
III All-Ukrainian Scientific-Practical Conference with International Participation "Variative Models and Technologies of Professional Development Transformation of Specialists in the Context of Open Education

Konferencja poświęcona była zapewnieniu wysokiej jakości edukacji oraz promowaniu możliwości uczenia się przez całe życie.

Kijów
20 cze 2024
z
2nd International Conference "Recovery of Ukraine and its regions in the context of global trends: management, administration and logistics"

Główne zagadnienia konferencji:

- zarządzanie, administracja i logistyka w kontekście odbudowy Ukrainy,

- bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze w systemie odbudowy Ukrainy.

Zaporoże
Od 23 maj 2024 do 24 maj 2024
z
Science, Innovation and Entrepreneurship International Symposium for University Students and Young Researchers Days of Science 2024

Główne tematy konferencji:

- innowacje na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego,

- przemiany edukacyjne w czasach pos-COVID i wojny,

- zrównoważony rozwój, zielona gospodarka i zmiany klimatyczne,

- integracja europejska i perspektywy rozwoju gospodarczego.

Kijów
17 maj 2024
w
VII international charity scientific and practical conference: Reintegration of veterans into civilian life society and prospects for the reconstruction of Ukraine

Konferencja poświęcona była problematyce polityki wsparcia oraz wpływowi stosunków międzynarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Ukrainy w okresie wojennym i powojennym, zielonej gospodarce oraz zrównoważonemu  rozwojowi, innowacyjnym technologią i cyfryzacji.

Łuck
17 maj 2024
z
Reconstructional Economy: National and International Dimensions

Konferencja miała na celu omówienie szans i wyzwań związanych z rekonstrukcją ukraińskiej gospodarki.

Kijów
18 kwi 2024
z
4th International Women's Day Conference in Economics, Finance and Management

Celem konferencji jest zgromadzenie badaczy z różnych środowisk akademickich dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Kobiet poprzez promowanie pluralizmu w ekonomii, finansach i zarządzaniu.

Katowice
Od 07 mar 2024 do 08 mar 2024
z
Pętle czasu w baśniach literackich i przypowieściach filmowych

Celem konferencji było stworzenie platformy do dialogu i wymiany myśli pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny naukowe. Uczestnicy konferencji mieli możliwość dzielenia się swoimi badaniami, perspektywami i refleksjami na temat czasu ukazywanego w literaturze, definiowanego w filozofii i określanego w różny sposób przez różne kultury i społeczności.

konferencja on-line
15 gru 2023
z
Marketing of innovations. Innovations in marketing

Główne cele: omówienie trendów w rozwoju marketingu innowacyjnych produktów. Wymiana poglądów na temat wykorzystania najnowszych narzędzi i metod marketingowych w działalności komercyjnej i niekomercyjnej.

 

konferencja on-line
Od 14 gru 2023 do 15 gru 2023
o
Sustainable Development: Youth View V International Scientific Youth Conference

Główne cele:

• Zrównoważony rozwój i nowoczesna gospodarka

• Integracja europejska i potencjał rozwoju gospodarczego

• Administracja publiczna jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

• Współpraca międzynarodowa jako zasadniczy element zrównoważonego rozwoju

• Gościnność oraz turyzm: aktualne podejścia do zrównoważonego rozwoju

• Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – szanse, wyzwania, perspektywy

• Powojenna odbudowa gospodarki

Kijów
24 lis 2023
w
Administracja publiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju: wyzwania i perspektywy na poziomie krajowym i lokalnym

Główne tematy:

- zrównoważony rozwój w nowoczesnym zarządzaniu,

- samorząd i jego rola w rozwoju państwowym,

- wyzwania i perspektywy powojennej odbudowy Ukrainy,

- interdyscyplinarne badania w administracji publicznej,

- rola społeczności w zrównoważonym rozwoju.

Kijów
Od 26 paź 2023 do 27 paź 2023
w
Współczesna rola i zadania samorządu terytorialnego

Tematy przewodnie konferencji:

- finansowanie samorządu terytorialnego,

- samorząd w dobie wyzwań globalnych,

- ekonomia sektora publicznego,

- zarządzanie finansami publicznymi,

- odpowiedzialność społeczna samorządów (idea wellbeing, przeciwdziałanie depresji i wypaleniu zawodowemu)

Bielsko-Biała
13 paź 2023
o
Nauka – Technologia – Środowisko

Celem konferencji było spotkania specjalistów i ekspertów z różnych branż oraz dziedzin nauki, co pozwoliło na całościową ocenę istniejących problemów, nowych rozwiązań oraz perspektyw w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, a w szczególności gospodarowania zasobami wodnymi w sektorze wod.-kan.

Bielsko-Biała
Od 27 wrz 2023 do 29 wrz 2023
z
Intermodal In Poland North-South

Kluczowym  tematem konferencji była identyfikacja barier i  ograniczeń w działalności przedsiębiorstw z sektora TSL, przedstawienie regulacji prawnych i doświadczeń we współpracy z władzami publicznymi oraz przygotowanie wspólnych działań ułatwiających prowadzenie i rozwój biznesu na Pomorzu Zachodnim.

Szczecin
Od 06 wrz 2023 do 08 wrz 2023
z
III Kongres Młodej Nauki

Kongres Młodej Nauki jest cykliczną międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową. W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach młodzi naukowcy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy, nawiązać kontakty naukowe i rozwijać się naukowo.

Gdańsk
Od 06 lip 2023 do 08 lip 2023
z
Kongres Intermodal in Poland 2023

Intermodal in Poland 2023 to międzynarodowa konferencja, która skupia przedstawicieli firm z branży TSL, administracji publicznej, portów morskich, zarządców infrastruktury, samorządowców, uczelni technicznych i ekonomicznych oraz organizacji branżowych.

Janów Podlaski
Od 13 cze 2023 do 15 cze 2023
z
International Research Symposium in Service Management

Rola usług w zrównoważonym rozwoju i dobrostanie społeczeństwa to główny temat konferencji.

Katowice
Od 13 cze 2023 do 16 cze 2023
z
Marketing i konkurencyjność systemów społeczno-gospodarczych w kontekście zrównoważonego rozwoju

Głównym tematem konferencji było określenie cech marketingu systemów społeczno-gospodarczych w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz opracowanie praktycznych zaleceń w celu zwiększenia poziomu ich konkurencyjności.

Sumy, Ukraina
Od 06 cze 2023 do 07 cze 2023
z
Innovative Solutions for Managing the Economy in an International Crisis Scenario

Tematyka konferencji:

 • polityka gospodarcza i droga do nowej „normalności gospodarki”,
 • zrównoważenie wzrostu gospodarczego i zmian klimatycznych,
 • zrównoważony rozwój,
 • kwestie światowe, takie jak zmiany klimatyczne, imigracja.
Sarajewo
26 maj 2023
z
Ninth Edition of International Conference of Economics & Social Sciences

Tematyka konferencji poświęcona była badaniom ilościowych i jakościowym dotyczącym współczesnych problemów z obszarów ekonomii i zarządzania.

Konferencja on-line
Od 05 maj 2023 do 07 maj 2023
z
Innowacyjne technologie marketingu i zarządzania w kontekście zmian transformacyjnych

Nowoczesne innowacyjne technologie marketingu i zarządzania to jeden z głównych tematów konferencji.

Chmielnicki, Ukraina
Od 27 kwi 2023 do 29 kwi 2023
z
Kierunki zmian sektora ochrony zdrowia – szanse i zagrożenia

Konferencja miała na celu przybliżenie aktualnych osiągnięć i postępu medycyny, dyskusję na temat wyzwań jakie stawia ochrona zdrowia, jak również przedstawienie wyników badań obejmujących bieżące problemy, związane z jej funkcjonowaniem, dotyczących zarówno obszaru zarządzania, jak i finansowania sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Bielsko-Biała
Od 14 kwi 2023 do 15 kwi 2023
o
Aktualne problemy współczesnego biznesu: aspekty rachunkowości, finansów i zarządzania

Problemy księgowe, finansowe i zarządcze współczesnego biznesu były głównymi tematami konferencji.

Lwów, Ukraina
Od 22 mar 2023 do 23 mar 2023
z
Marketing of innovations. Innovations in marketing

Główna tematyka konferencji:

 • Marketing innowacji,
 • Innowacje w marketingu.

 

Bielsko-Biała
16 gru 2022
o
Marketing i logistyka w systemie zarządzania

Konferencję  poświęcono teorii i praktyce nowoczesnego marketingu i logistyki: wymiar krajowy i międzynarodowy.

Lwów, Ukraina
Od 28 paź 2022 do 29 paź 2022
z
Totalitaryzm w literaturze i filmie

Totalitaryzm, jego logika i styl myślenia na różnych płaszczyznach kultury to temat wiodący konferencji.

Bielsko-Biała
Od 01 paź 2022 do 03 paź 2022
o
Dzień dobry AI

Podczas konferencji podjęto próbę odpowiedzi na pytania jak duży wpływ będzie miała sztuczna inteligencja na rynek TSL? Czy maszyny i komputery zastąpią ludzi?

Bielsko-Biała
15 wrz 2022
z
II Kongres Młodej Nauki

Kongres Młodej Nauki jest cykliczną międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową. W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach młodzi naukowcy mogą zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy, nawiązać kontakty naukowe i rozwijać się naukowo.

Gdańsk
Od 07 lip 2022 do 10 lip 2022
z
Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości

Główne tematy konferencji:

- wpływ migracji na sytuację społeczno-gospodarczą w kraju i na świecie

- podatki i  wydatki państwa jako instrumenty stabilizacji koniunktury gospodarczej

- bezrobocie w Polsce,

- ekonomiczno-społeczne skutki inflacji

- proces zarządzania organizacją,

- zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach,

- zarządzanie kapitałem ludzkim,

- kapitał psychologiczny,

- problemy migracyjne w Polsce i na świecie,

- wpływ przestępczości na gospodarkę,

- przestępczość ubezpieczeniowa,

Płock
10 cze 2022
z
Turystyka i hotelarstwo: doświadczenie, problemy, perspektywy

Głównym tematem konferencji były problemy i perspektywy rozwoju branży turystycznej i hotelarskiej.

Sumy, Ukraina
Od 08 cze 2022 do 09 cze 2022
w
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "PHOENIX-2022"

Główne tematy konferencji:

- międzynarodowe stosunki gospodarcze,

- zrównoważony rozwój Ukrainy w kontekście globalizacji i europejskiej integracji gospodarczej: .problemy, perspektywy, efektywność

Charków, Ukraina
31 maj 2022
z
Teoria i praktyka zarządzania

Głównym celem konferencji było omówienie teoretycznych, metodologicznych i praktycznych aspektów nowoczesnego zarządzania.

Łuck, Ukraina
Od 24 maj 2022 do 26 maj 2022
z
Lotnictwo, Przemysł, Społeczeństwo

Konferencja poświęcona była dyskusji dotyczącej wyników badań naukowych na temat aktualnych trendów i perspektyw rozwoju lotnictwa, przemysłu, społeczeństwa w różnych krajach świata na zasadach zapewnienia równych praw i szans, z wdrożeniem wyników w programach edukacyjnych i praktycznej działalności instytucji.

Krzemieńczuk, Ukraina
12 maj 2022
z
Szkolnictwo wyższe według nowych standardów: wyzwania w kontekście cyfryzacji i integracji z międzynarodową przestrzenią edukacyjną

Głównym tematem konferencji były problemy szkolnictwa wyższego w kontekście cyfryzacji i integracji z międzynarodową przestrzenią edukacyjną.

Charków, Ukraina
10 maj 2022
z
Tworzenie, ochrona, komercjalizacja praw własności intelektualnej

Konferencja poświęcona była dyskusji dot. teorii i praktyce tworzenia, ochrony, komercjalizacji własności intelektualnej.

Kijów, Ukraina
26 kwi 2022
z
Rzeczywiste problemy i perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i kontroli w społecznie zorientowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem

Główny temat konferencji:

 - problemy i perspektywy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu w społecznie zorientowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Połtawa, Ukraina
Od 14 kwi 2022 do 15 kwi 2022
z
Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices

Konferencja poświęcona była teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju.

Tallin, Estonia
Od 31 mar 2022 do 01 kwi 2022
z
Dziennikarstwo i reklama: wektory interakcji

Główne tematy konferencji: metody integracji dziennikarstwa, reklamy i technologii PR.

Kijów, Ukraina
16 mar 2022
z
Cybernetyka ekonomiczna: technologie komputerowe w biznesie

Główne tematy konferencji:

- określenie głównych kierunków i strategii dalszego rozwoju cybernetyki gospodarczej,

- analiza problemów zarządzania systemami społeczno-gospodarczymi,

- wymiana doświadczeń w zakresie modelowania ekonomicznego i matematycznego rozwoju oraz wykorzystania systemów komputerowych i technologii informatycznych w gospodarce.

Dniepr, Ukraina
Od 01 mar 2022 do 02 mar 2022
z
Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: dobre praktyki, nowe wyzwania

Główne tematy konferencji:

- nauczanie języków specjalistycznych,

- przekład specjalstyczny.

Katowice
Od 09 lut 2022 do 10 lut 2022
z
Global Higher Education post-Pandemic: New Perspectives

W ramach konferencji przewidziane są cztery bloki tematyczne:

 • Jan Amos Komensky and Contemporary Problems of Education
 • Public and non-public higher education: perspectives of development
 • The roles of higher education: local and global context
 • Challenges of sustainable development: Regional Centres of Expertise
Bielsko-Biała
Od 16 gru 2021 do 17 gru 2021
o
Public administration for sustainable development: challenges and prospects at national and local levels

Główne tematy konferecji:
1. Zarządzanie instytucjami publicznymi dla zrównoważonego rozwoju.
2. Współczesne wyzwania wyważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.
3. Ekologiczno-innowacyjne modelowanie dla zrównoważonego rozwoju.
4. Racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi i ochrona zasobów.
5. Ekologiczne i ekonomiczne bezpieczeństwo i konkurencyjność terytorialna.
6. Aspekty prawne zapewniające warunki dla zrównoważonego rozwoju.
7. Zrównoważony rozwój terytorialny w kontekście integracji Euro-Atlantyckiej.

Mariupol - Kijów
Od 27 maj 2021 do 28 maj 2021
w
Science, Innovation and Entrepreneurship

Celem sympozjum jest popularyzacja nauki oraz zaangażowanie studentów w badania naukowe.

Kijów
14 maj 2021
w
Lotnictwo, przemysł, społeczeństwo

Główne tematy konferencji:

- aktualne tendencje i perspektywy rozwoju lotnictwa, przemysłu i społeczeństwa,

- perspektywy współpracy z wiodącymi krajami świata, rządami, przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji.

Kremenchuk
12 maj 2021
z
Marketing: challenges and solutions

Celem konferencji jest wymiana poglądów dot. marketingu oraz najnowszych trendów i praktyk w zakresie marketingu.

Odessa
Od 21 kwi 2021 do 23 kwi 2021
w
Aktualne problemy nowoczesnego biznesu: aspekty księgowo-finansowe i zarządcze

Główne tematy konferencji:

- teoretyczne i metodologiczne aspekty instytucjonalnej i prawnej regulacji rozwoju biznesu,

- narzędzia finansowe i ekonomiczne rewitalizacji biznesu,

- doradztwo księgowe i analityczne dla strategicznego rozwoju biznesu,

- nowoczesny biznes: zarządzanie i opodatkowanie,

- systemy informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi,

- mechanizmy inwestycji i polityki zagranicznej współczesnego biznesu.

Lwów
Od 17 mar 2021 do 19 mar 2021
z
Strategic prospects of development of economic entities in an unstable economic environment

Główne tematy konferencji:

1.       Strategie zarządzania rozwojem przedsiębiorstw w UE: doświadczenie i współczesne realia.

2.       Determinanty innowacyjnego rozwoju gospodarki narodowej w obliczu globalizacji.

3.       Polityka finansowa: problemy i perspektywy poprawy.

4.       Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem: problemy i perspektywy rozwoju.

5.       Innowacyjny rozwój na Ukrainie: istniejący potencjał i kluczowe kwestie jego realizacji.

6.       Ekonomia zarządzania środowiskowego i ochrony środowiska: nowoczesne koncepcje.

Kremenchuk
Od 15 mar 2021 do 17 mar 2021
z
Scientific horizon in the context of social crises

Wraz z rozwojem gospodarski światowej następują kryzysy, problemy kulturowo-finansowe, poważne asymetrie w dystrybucji dochodów i zasobów, nierównowaga, dysproporcje, konflikty i niestety pandemie, które w dzisiejszym zglobalizowanym świecie i na obecnym etapie nauki i rozwoju technologicznego, wpływają na światową gospodarkę. Przestrzeganie gwarancji długu jako decydującego czynnika w stabilnym państwie makrofinansowym jest pilnym problemem dla świata w dobie pokryzysowej.

Tokio
Od 06 lut 2021 do 08 lut 2021
z
Kultura we współczesnym świecie

Konferencja poświęcona była dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom. Badacze kultury zgodnie uznają, że pojęcie kultura to wieloznaczny termin pochodzący od łacińskiego słowa „cultura agri”, czyli uprawa roli. W miarę upływu czasu interpretacje tego pojęcia przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki spowodowały, że kultura nabrała wielorakiego znaczenia.

Lublin
19 lis 2020
z
Nowe trendy w działalności w przedsiębiorstwach

Rynek zmusza przedsiębiorstwa do wprowadzania zmian i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Zamiarem konferencji było zaprezentować wpływ nowych trendów na działalność przedsiębiorstw.

Bielsko-Biała
10 sty 2020
o
Objects of Environmental and Related Branches of Law: theoretical and practical aspects of sustainable development

Na konferencji została poruszona problematyka implementacji zrównoważonego rozwoju gospodarki krajów na przykładzie doświadczenia różnych krajów: Ameryki, Niemiec, Polski, Bułgarii oraz Ukrainy.

Kijów
29 lis 2019
z
Sustainable development as a platform for Ukraine’s European Integration

Głowne tematy konferencji:

- zrównoważony rozwój jako siła napędowa nowoczesnej gospodarki,
- procesy eurointegracji i ich potencjał rozwoju gospodarczego,
- administracja publiczna jako narzędzie zrównoważonego rozwoju,
- współpraca międzynarodowa jako podstawowa część zrównoważonego rozwoju,
- edukacja dla zrównoważonego rozwoju - szanse, wyzwania, perspektywy.

Kijów
08 lis 2019
w
Funkcjonowanie miasta: problemy gospodarcze i prawne odbudowy po konflikcie

Celem konferencji było zaproponowanie władzom kraju rozwiązań po konflikcie wojennym, który miał miejsce w okresie 2014-2015 w regionach Doniecka i Ługańska,  w zakresie gospodarczym i prawnym.
 

Kijów
29 wrz 2019
z
Etyka na Słowacji a w Europie (1751-1850)

Spotkanie ukazało różnice między rozumieniem etyki na Słowacji a w Europie w latach 1751-1850.

Preszów
Od 22 maj 2019 do 23 maj 2019
z
Wokół zagadnień translatoryki i egzegezy kontynuatorzy dzieła św. Hieronima ze Strydonu

Tematem przewodnim konferencji była translatoryka i egzegeza biblijna.

Wrocław
Od 21 maj 2019 do 22 maj 2019
z
Ksiądz Jan Marszałek – człowiek mądrej wierności

Konferencja poświęcona historii życia ks. Jana Marszałka.

Bielsko-Biała
09 maj 2019
z
Public administration for sustainable development: challenges and prospects at national and local levels

Celem konferencji było pokazanie współpracy administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi w zakresie wyzwań zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie społecznej odpowiedzialności w praktykach rynkowych.

Bielsko-Biała/Kijów
Od 07 maj 2019 do 08 maj 2019
w
Wychowanie w obliczu dyskursów – szanse i zagrożenia

W trakcie trwania konferencji została poruszona jakże wciąż aktualna problematyką dotycząca rozmaitych aspektów współczesnego wychowania, ukazująca jego złożoność i ważność.

Oświęcim
09 kwi 2019
z
Nowe trendy we współczesnym zarządzaniu

Główne tematy konferencji to:
- współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania,
- rola komunikacji w zarządzaniu organizacjami,
- nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami pracy,
- zarządzanie wiedzą oraz innowacjami.

Bielsko-Biała
04 kwi 2019
o
Determinanty współczesnego biznesu

Seminarium naukowo-praktyczne poświęcone współczesnym aspektom mającym wpływ na biznes.

Bielsko-Biała
13 gru 2018
w
Nauka – Innowacje – Biznes

Goście konferencji zaprezentowali najnowsze rozwiązania pozwalające na transfer innowacyjnych technologii i ich zastosowanie w przemyśle i biznesie.

Bielsko-Biała
30 lis 2018
z
Spotkanie rozumu i wiary w myśleniu Michała Hellera

Spotkanie poświęcone rozważaniom filozoficznym na temat rozumu i wiary według Michała Hellera.

Preszów
10 paź 2018
z
II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Głównym celem festiwalu było propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji, a także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Warszawa
Od 02 paź 2018 do 03 paź 2018
z
Pamięć – zapomnienie/zapominanie – niepamięć: konteksty filozoficzne

Konferencja pt. „Pamięć – zapomnienie/zapominanie – niepamięć. Konteksty filozoficzne” poświęcona była zagadnieniom poznawczym, egzystencjalnym i społecznym człowieka, wiązanym z fenomenem pamięci.

Częstochowa
Od 27 wrz 2018 do 28 wrz 2018
z
Ekonomia społeczna i solidarna – między teorią a rzeczywistością

Hasłem przewodnim konferencji była aktywizacja seniorów w społeczeństwie lokalnym. W trakcie wystąpień poruszono temat bezpieczeństwa, programów aktywizacji osób starszych oraz temat zrównoważonego rozwoju wobec seniorów.

Jeleśnia
25 wrz 2018
w
Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu – wizje, podejścia, modele, koncepcje, wyniki badań

Głównym celem obrad było przedyskutowanie wyselekcjonowanych autorsko problemów dotyczących determinant skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.

Rychwałd
Od 23 wrz 2018 do 24 wrz 2018
z
Człowiek i śmierć. Etyczne i filozoficzne aspekty problemu śmierci i umierania

Problematykę śmierci i umierania podejmują przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Spotkanie zostało poświęcone przedstawieniu etycznych i filozoficznych aspektów przedmiotowego zjawiska.

Preszów
Od 13 wrz 2018 do 14 wrz 2018
z
II seminarium naukowo-praktyczne: Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem

Głównym celem konferencji jest propagowanie idei rozwoju zrównoważonego, która staje się realną praktyką przemysłu, biznesu, edukacji i polityki. Ponadto celem utylitarnym konferencji jest integracja środowisk naukowych ze środowiskiem praktyków.

Żywiec
03 lip 2018
w
Katolicka Nauka Społeczna a rzeczywistość współczesnego rynku pracy

Przewodnimi tematami konferencji były: bezpieczeństwo w pracy, etyka pracy, kształcenie postaw, programy socjalne, zmiany na rynku pracy.

Żywiec
07 cze 2018
w
Trzecia Debata Oksfordzka – Ewolucja miasta. W kierunku miasta innowacyjnego?

Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna mieć postać zdania oznajmującego. W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić. 

Bielsko-Biała
25 maj 2018
o
Konferencja charytatywna Psychologia Sukcesu

Nasi Studenci oraz dr Stanisław Ciupka wzieli udział w charytatywnej konferencji pt. Psychologia Sukcesu. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli okazję brać udział w szeregu wykładów rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę z zakresu psychologii sprzedaży oraz motywacji i sposobów generowania zaufania, a także storytelling'u w biznesie.

Cieszyn
10 maj 2018
z
Druga Debata Oksfordzka – Ewolucja miasta. Miasto jako inkubator przedsiębiorczości

Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna mieć postać zdania oznajmującego. W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić. 

Bielsko-Biała
26 kwi 2018
o
Samorządy w systemie bezpieczeństwa. 20 lat doświadczeń budowania bezpieczeństwa społeczności lokalnej

Konferencja miała na celu prezentację szerokiego spektrum zagadnień związanych z rolą zreformowanego samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa na gruncie nauk o bezpieczeństwie, politologii, prawa, administracji, socjologii i ekonomii.

Kraków
20 kwi 2018
z
Ze srebrnego ekranu na papier

W znacznej mierze jesteśmy przyzwyczajeni do ekranizacji dzieł literackich. To jest pewien standard, wręcz kanon. Dlatego pomysłodawcy konferencji postanowili odwrócić sytuację i zgodnie z jej podtytułem poszukać śladów sztuki filmowej w literaturze pięknej.

Zielona Góra
17 kwi 2018
z
Społeczna nauka kościoła w praktyce zarządzania

Tematem przewodnim konferencji była działalność etyczna jako nieodłączny element społecznej odpowiedzialności biznesu .

Bielsko-Biała
12 kwi 2018
w
Pierwsza Debata Oksfordzka – Ewolucja miasta. Od „powtarzalnych rozwiązań” do „miasta umysłu i pomysłu”

Debata oksfordzka to szczególny, sformalizowany typ dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna mieć postać zdania oznajmującego. W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić.

Bielsko-Biała
07 kwi 2018
o
Wyzwania pracy współczesnego menedżera

Tematem III międzyuczelnianego Studenckiego Seminarium Naukowego były wyzwania pracy współczesnego menedżera. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem przez Senatora RP Andrzeja Kamińskiego oraz Kazimierza Matusznego Posła na Sejm RP. 
W obradach oprócz studentów udział wzięli: prof. dr hab. Ольга Прокопенко z Uniwersytetu w Kijowie, dr hab. Lubomir Hampl, prof. ATH oraz dr Stanisław Ciupka z WSEH.

Bielsko-Biała
25 sty 2018
o
46. Sympozjum GAP: Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna

Pomysłodawcą i gospodarzem każdego Sympozjum jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, założyciel Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Blokami tematycznymi tego wydarzenia były:

- miejska gospodarka okrężna – gospodarz dnia: dr Michał Kudłacz, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

- nierówności społeczne – gospodarz dnia: dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Szczyrk
Od 19 sty 2018 do 21 sty 2018
z
Modelowanie kompetencji menedżerskich

Celem II Studenckiego seminarium naukowego była konsktruktywna wymiana zdań studentów i kadry naukowej, dotycząca modelowania kompetencji menedżerskich. Seminarium to było objęte honorowym patronatem przez Senatora RP Andrzeja Kamińskiego oraz Posła na Sejm RP Kazimierza Matusznego! 

Bielsko-Biała
13 gru 2017
o
"Senior +"

W bielskiej placówce Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja "Senior +". Naszą Uczelnię reprezentowali na niej: JM Rektor dr Iwona Kłóska, dr Stanisław Ciupka oraz mgr Aleksander Sapiński.

Więcej o konferencji i programie "Senior+" -> TUTAJ.

Bielsko-Biała
27 lis 2017
z
Seminarium o humanistyczno-społecznej perspektywie życia bł. cesarza Karola Habsburga

W Sali Lustrzanej żywieckiego Pałacu Habsburgów, odbyło się seminarium naukowo-dydaktyczne o humanistyczno-społecznej perspektywie życia bł. cesarza Karola Habsburga.

Tematy wystąpień:

 • Bł. cesarz Karol Habsburg orędownikiem pokoju
 • Żywieccy Habsburgowie
 • Życie i działaność Komeńskiego w okresie panowania Habsburgów
 • Rodzina i naród w poglądach bł. Karola Habsburga
 • Duchowość bł. cesarza Karola Habsburga
Żywiec
25 paź 2017
w
Zarządzanie procesowe w pracy współczesnego menedżera

Celem I Studenckiego seminarium naukowego była wymiana poglądów studentów i młodych pracowników nauki na temat efektywnego wykorzystywania zarządzania procesowego w pracy współczesnego menedżera. Uczestnicy zapoznali się także z poglądami na temat coachingu, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów oraz innowacyjnych metod procesowego zarządzania jakością w stylu japońskim.

Bielsko-Biała
14 paź 2017
o
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej (od teorii do praktyki)

Główne cele:

- popularyzacja w obszarach samorządu, gospodarki, ekonomii społecznej i edukacji,

- integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej oraz wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie,

- wypracowanie opinii, które zostaną skierowane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz władz parlamentarnych i samorządowych.

Warszawa
05 paź 2017
z
Toposy (w) filozofii. Filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym

Sprzęgnięcie tradycyjnego sensu pojęcia toposu z metaforyką toposu-miejsca o antycznej proweniencji tworzy nowe miejsce: platformę krzyżowania się różnorodnych kierunków badań dorobku filozoficznego, a to za sprawą kulturowej wszechobecności filozofii. Dlatego organizatorzy konferencji pragnęli zainteresować filozofów różnych specjalności, ale również teoretyków, socjologów i historyków kultury, badaczy mediów i komunikacji społecznej i innych specjalistów do badań toposów filozoficznych i ich „lokacji” w różnych dziedzinach życia.

Częstochowa
Od 28 wrz 2017 do 29 wrz 2017
z
Teoria i praktyka. Nauka społeczna kościoła a rzeczywistość ekonomiczna

Forum poświęcone było zagrożeniem jakie niesie ze sobą globalizacja oraz wyzwaniom, które stoją przed pracodawcami i pracownikami. W trakcie konferencji poruszono temat wychowania młodego pokolenia uniezależnionego od konsumpcjonizmu i potrafiącego samodzielnie formułować wnioski  płynące z praktyki życia.

 

Kraków
20 wrz 2017
z
Etyczne myślenie o przeszłości i teraźniejszości

Celem konferencji jest analiza i ocena postrzegania człowieka we współczesnej etyce w kontekście etycznych i moralnych wyzwań dla jednostek, społeczności, narodów, państw, ale również całej ludzkości. Człowiek jako przedmiot moralności człowieka, osoby lub podmiotu moralnego jest ważnym punktem wyjścia, ale także przedmiotem etyki  od jego utworzenia w intelektualnej i kulturowej historii ludzkości.

Zemplínska Šírava (Słowacja)
Od 13 wrz 2017 do 14 wrz 2017
z
Etyka-społeczeństwo-zarządzanie

Celem seminarium naukowego jest prezentacja wyników wieloaspektowych badań z zakresu etyki w zarządzaniu w obszarze humanistycznym i społecznym.

Bielsko-Biała
07 lip 2017
o
Współczesne perspektywy zarządzania zrównoważonym rozwojem

Głównym celem konferencji jest propagowanie idei rozwoju zrównoważonego, która staje się realną praktyką przemysłu, biznesu, edukacji i polityki. Ponadto celem utylitarnym konferencji jest integracja środowisk naukowych ze środowiskiem praktyków.

Żywiec
06 cze 2017
w
Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu

Celem konferencji jest próba zaprezentowania podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Równocześnie uczestnicy konferencji będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem tej konferencji jest stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym.

Warszawa
24 maj 2017
z
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Cel konferencji: prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych problemów zrównoważonego rozwoju w ХХІ wieku.
Obszary tematyczne:- zrównoważony rozwój państwa: teoria, metodologia, mechanizmy zapewnienia,- realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu ekonomicznego i ekologicznego bezpieczeństwa państwa,- energetyka w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,- organizacyjno-ekonomiczne mechanizmy i praktyczna realizacja zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,- technologie informacyjne w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Kijów (Ukraina)
11 maj 2017
w
Migracja jako zjawisko społeczno-ekonomiczne

Celem konferencji jest doskonalenie i rozwój teoretycznych, metodycznych i praktycznych aspektów nowoczesnego zarządzania procesami migracyjnymi.

Bielsko-Biała
25 lut 2017
o
Conflict and Controversy

Celem konferencji jest zbadanie, z punktu widzenia interdyscyplinarnych i międzykulturowych studiów, sposobu obrazowania społeczeństwa przez lokalne kinematografie w czasach, gdy ludzie na co dzień doświadczają różnego rodzaju konfliktów. Międzynarodowy charakter spotkania pozwoli na uzyskanie bezcennego połączenia różnych perspektyw i punktów widzenia dotyczących sposobów portretowania konfliktu i kontrowersji w kinach lokalnych.

Kraków
28 wrz 2016
w
Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego – gospodarka, edukacja, innowacje

Celem konferencji jest popularyzacja wyników badań naukowych, a także przeprowadzenie debaty na temat zarządzania miastem w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Bielsko-Biała
19 maj 2016
z
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Celem konferencji jest omówienie aktualnych problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju w XXI wieku oraz wymiana praktycznych doświadczeń i wyników badań w przedmiotowym zakresie.

Kijów (Ukraina)
19 maj 2016
w
Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz jej kluczowego znaczenia we współczesnym świecie. Konferencja ma za zadnie skupić różne podmioty życia społecznego – naukowców, nauczycieli, studentów, uczniów, polityków, przedstawicieli świata biznesu, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej – by w referatach i dyskusji podjąć ważne kwestie poszanowania praw i wolności człowieka.

Zabrze
10 gru 2015
z
Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej logistyki

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana doświadczeń praktyków z obszarów logistyki, transportu i dziedzin pokrewnych, a także dyskusja na temat nowych koncepcji doskonalących systemy logistyczne i transportowe.

Bielsko-Biała
15 paź 2015
o
Zrównoważony rozwój regionów Ukrainy: ekonomia, ekologia, prawo

Celem konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju regionów Ukrainy.

Sumy (Ukraina)
24 lip 2015
w
Przemiany w obszarze kultury i biznesu w dobie globalizacji: wyzwania i zagrożenia

Celem konferencji:
a) zaprezentowanie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących budowania świadomości międzykulturowej w dobie globalizacji,
b) omówienie wyników badań dotyczących sposobów burzenia stereotypów,
c) wykorzystanie doświadczeń dydaktycznych Wolontariuszy Fundacji Kościuszkowskiej, w zakresie wprowadzania komponentu kulturowego w nauczaniu języka angielskiego na świecie,
d) zaprezentowanie doświadczeń w zakresie zarządzania w środowisku wielokulturowym,
e) globalizacja z ludzką twarzą: dyskusje na temat zmian w ogólnym zrozumieniu globalizacji.

Bielsko-Biała
07 lip 2015
o
Od kryzysu do sukcesu w biznesie

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:
a) kryzys gospodarczy i jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
b) przywództwo w organizacji i rola kadry kierowniczej w zarządzaniu kryzysowym,
c) współpraca międzyorganizacyjna jako narzędzie wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
d) kryzys i rozwiązania antykryzysowe w sektorze MSP,
e) narzędzia wspierające zarządzanie kryzysowe (systemy wczesnego ostrzegania),
f) profilaktyka antykryzysowa w biznesie,
g) odnowa strategiczna i organizacyjna przedsiębiorstw,

Łódź
27 maj 2015
z
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Problematyka konferencji:
a) zrównoważony rozwój państwa: teoria, metodologia, mechanizmy zapewnienia,
b) realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w zapewnieniu ekonomicznego i ekologicznego bezpieczeństwa państwa,
c) energetyka w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,
d) organizacyjno-ekonomiczne mechanizmy i praktyczna realizacja zapewnienia zrównoważonego rozwoju państwa,
e) technologie informacyjne w systemie zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Kijów (Ukraina)
28 kwi 2015
w
Obnovitelné energetické zdroje pro vyšší zamestnanost a lepší životní prostredí

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zarządzania ochroną środowiska i energetyką. Uczestnicy konferencji poznali także praktyczne podejście do wykorzystania zasobów ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych.

Czeski Cieszyn (Czechy)
22 kwi 2015
z
Management of companies and non-profit organizations in science, education and practice
Bielsko-Biała
24 sty 2015
o
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele

Konferencja została poświęcona najnowszym badaniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Kijów (Ukraina)
09 paź 2014
w
Perspektywy rozwoju branży transportowej
Kielce
08 paź 2014
z
Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w dobie globalizacji XXI wieku

Cele konferencji:
a) prezentacja wyników aktualnych badań naukowych i doświadczeń aplikacyjnych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
b) dyskusja na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach globalizacji,
c) podejście do modeli funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
d) organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków z obszarów zarządzania jednostek samorządu terytorialnego i dziedzin pokrewnych.

Ibidem immitto lucidus voco.
18 wrz 2014
o
Problemy ekonomiczne ekorozwoju

Cele konferencji:
a) rzeczywiste problemy teorii uszkodzenia Balatsky,
b) ekologiczne i ekonomiczne sprzeczności procesów reprodukcji w kontekście globalizacji,
c) mechanizmy rozwoju innowacji ekologicznych,
d) problemy pieniężne i finansowe mierzalności i ewidencji majątku narodowego,
e) mechanizmy rozwoju, cykliczne oddziaływanie środowiskowe i ekonomiczne,
f) koncepcja zrównoważonego rozwoju i problemy dominacji kapitału finansowego.

Sumy (Ukraina)
06 maj 2014
o
Marketing edukacji: nowe podejście do promowania usług edukacyjnych

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjnego podejścia do promocji usług edukacyjnych w świetle najnowszych badań w zakresie procesów komunikacji, kodów socjolingwistycznych, badań marketingowych, hierarchii potrzeb, sposobów motywacji i analizy grup docelowych. Zakresy tematyczne:
a) zmieniające się potrzeby edukacyjne konkretnych grup odbiorców usług edukacyjnych,
b) rodzaje motywacji do korzystania z usług edukacyjnych i sposoby ich stymulacji,
c) kody socjolingwistyczne a efektywność procesów komunikacyjnych,

Bielsko-Biała
26 lut 2014
o
Konkurencyjność oferty edukacyjnej: innowacje i otwarcie na nowe rynku

Prezentowane na konferencji referaty ogniskują się wokół tematyki związanej z nowymi trendami w edukacji i problemami rynku usług edukacyjnych. Interdyscyplinarny charakter obrad pozwolił przedstawić szerokie spektrum problemów związanych z kształceniem i zarządzaniem w dziedzinie edukacji. Swoje miejsce znalazły tu zagadnienia nowych technologii kształcenia, zrównoważonego rozwoju, kwestie związane z zarządzaniem i marketingiem na rynku edukacyjnym oraz wyzwania pedagogiczne i dydaktyczne, zmieniającego się rynku usług edukacyjnych.

Bielsko-Biała
20 sty 2014
o
Teoretyczne i praktyczne aspekty kierowania zrównoważonym rozwojem regionu, przedsiębiorstwa i społeczeństwa

Główne założenia i cele konferencji oscylują wokół:
a) wymiany informacji dotyczących możliwości i strategii współpracy oraz promocji zrównoważonego rozwoju,
b) utworzenia sieci ekspertów,
c) integracji środowisk podejmujących tematykę zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach edukacyjnych.

Bielsko-Biała
09 lis 2013
o
Współczesne koncepcje zarządzania w szkolnictwie wyższym

Cele konferencji:
a) wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki, obejmującej współczesne koncepcje i strategie zarządzania w szkolnictwie wyższym w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
b) integracja środowisk akademickich podejmujących badania naukowe oraz działania praktyczne w zakresie doskonalenia procesów zarządzania w szkolnictwie wyższym zarówno z punktu widzenia całości systemu szkolnictwa wyższego, jak i poszczególnych szkół wyższych,

Bielsko-Biała
28 lis 2012
o
GRIEVINGS

Konferencja poświęcona została tematyce ambiwalentnego i wieloaspektowego zjawiska żalu i smutku. Debata dotyczyła miejsca tych afektów w kulturze i roli ich przejawów w literaturze, sztuce, historii i polityce.

Ustroń
20 wrz 2012
w
Deutsch in lingustischer und glottodidaktischer Forschung
Bielsko-Biała
29 cze 2012
o
Samorząd terytorialny: wspólnota polityczna czy obywatelska?

Konferencja poświęcona została teorii i praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Bielsko-Biała
25 lis 2011
o
Ideology
Denizli (Turcja)
05 paź 2011
z
Cognitive Perspectives on Contrastive Grammar

Tematem ogólnym konferencji były możliwości stosowania gramatyki kognitywnej w badaniach kontrastywnych. Szczegółowe zagadnienia obejmowały:
a) porównanie analitycznych i syntetycznych zasobów języków,
b) fleksja wobec konstrukcji frazowych i zdaniowych,
c) co rozumiemy przez ekwiwalencję kognitywną,
d) reprezentacja kontrastów leksykalnych miedzy językami,
e) ekwiwalencja konceptualna wobec różnic kategorialnych,
f) wpływ metonimii i metafory na różnice gramatyczne,
g) rola gramatyki konstrukcji w gramatyce kontrastywnej,

Bielsko-Biała
26 wrz 2011
o
International Cognitive Linguistics Conference
Xian (Chiny)
11 lip 2011
z
Państwo, gospodarka, społeczeństwo
Kraków
11 cze 2011
z
Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej

Tematyka konferencji:
a) czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego – teoria i praktyka,
b) gospodarka a środowisko naturalne,
c) procesy dostawcze przedsiębiorstw i regionów w zróżnicowanych warunkach otoczenia,
d) rola władz publicznych w zarządzaniu gospodarką narodową.

Borków
19 maj 2011
z
Współczesne koncepcje i strategie zarządzania: teoria a praktyka

Celem konferencji było umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacją.
Obszary tematyczne:
a) aktualne wyzwania w rozwoju organizacji,
b) współczesne koncepcje doskonalenia procesu zarządzania w organizacji,
c) bieżące i perspektywiczne warunki społeczno-gospodarcze funkcjonowania organizacji,
d) metody i instrumenty kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych,
e) zarządzanie zasobami organizacji,

Wisła
31 mar 2011
o
Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne języka niemieckiego

Obszary tematyczne konferencji:
a) mity i rzeczywistość nauczania języków obcych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
b) nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne języków obcych,
c) zastosowanie nowoczesnych mediów w nauczaniu języków obcych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
d) zabawy komunikacyjne we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych,
e) prezentacja i analiza wybranych podręczników do nauki języka niemieckiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bielsko-Biała
07 sty 2011
o
Współczesne koncepcje i strategie zarządzania: teoria a praktyka

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki obejmującej współczesne koncepcje i strategie zarządzania w ujęciu teoretycznym i empirycznym.

Bielsko-Biała
04 cze 2010
o
Synergia a dobro wspólne

Konferencja poświęcona problematyce synergii tj. takiemu współdziałaniu części złożonego systemu/całości, które powoduje w nim dobroczynne zmiany funkcjonalne i/lub strukturalne, których nie może spowodować żaden z jego poszczególnych elementów składowych wziętych oddzielnie. Innymi słowy, takie współdziałanie przynajmniej dwu rzeczy/podmiotów, którego wynik jest większy niż suma indywidualnych osiągnięć.

Nowy Sącz
22 kwi 2010
z
'The Surplus of Culture: Sense, Common-sense, Non-sense'

Tematy konferencji dotyczyły takich zagadnień jak nadmiar w kulturze, sens, zdrowy rozsądek i nonsens. W kilkunastu sekcjach tematycznych badano na ile zasadne jest stwierdzenie, że kultura popularna finalizuje kierunek zapoczątkowany przez europejskie tradycje oświeceniowe, tj. przejście od społeczeństw reprodukujących tradycję do społeczeństw wytwarzających tradycję, a na ile kultura popularna raczej utrwala mity, sposoby myślenia i stereotypy.

Ustroń
16 wrz 2009
w
INTERIORS

Temat konferencji brzmiał: WNĘTRZA i ze względu na swą wieloznaczność stanowił bogaty przedmiot eksploracji. Zamysłem konferencji było zgłębienie szeroko rozumianej problematyki wnętrza.

Ustroń
18 wrz 2008
w
The Contextuality of Language and Culture

Tematem konferencji była rola i funkcja kontekstu w języku i kulturze. Konferencja była wydarzeniem interdyscyplinarnym skupiającym uwagę naukowców z różnych dziedzin takich jak: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia języka, pragmatyka, językoznawstwo czy metodyka. Konferencja podzielona została na 6 sesji tematycznych:
a) studia literackie i kulturowe,
b) pragmatyka,
c) hermeneutyka i interpretacja,
d) językoznawstwo stosowane,
e) składnia i pragmatyka,
f) filozofia języka.

Kraków
30 maj 2008
o