Start - Aktualnosci - Uczelnia uruchomiła Program Integracyjno-Adaptacyjny

Uczelnia uruchomiła Program Integracyjno-Adaptacyjny

print as PDF

18 mar 2022

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna uruchomiła Program Integracyjno-Adaptacyjny, a także powołała Społeczną Radę Studentów. 

Co ukrywa się pod hasłem IA WSEH?

JM Rektor Michał Śleziak: - Program Integracyjno-Adaptacyjny WSEH oznacza płynne wejście młodzieży i studentów w struktury uczelni/studiów, a także zapoznanie się z polskim systemem szkolnictwa oświatowego/wyższego, wsparcie psychologiczne, prawne, a także zawodowe oraz zajęcia z języka polskiego jako obcego.

W tym samym czasie powołano Społeczną Radę Studentów. Nad jakimi działaniami będzie się skupiać SRS WSEH?

- SRS WSEH zrzeszać  będzie przedstawicieli każdej z grup studenckich (tzw. spokesman/spokeswoman), z którymi będę miał bezpośredni kotakt. Głównym celem będzie wsparcie życia studenckiego po okresie pandemii, ożywienie studenckiego ruch samorządowego, szybsza reakcja na niezadowolenie studentów jako interesariuszy wewnętrznych, przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom uznanym społecznie za krzywdzące, a także pomoc najsłabszym studentom, "wyłapywanie" niepokojów w danej grupie.